Asiantuntija-artikkelit

Tietomallinnusta kannattaa käyttää rakennushankkeen alusta loppuun – lue 5 hyvää syytä

Digitaalinen tietomalli tuottaa rakennushankkeessa rahassa mitattavia hyötyjä jo kilpailutusvaiheessa. Valveutunut rakennushankkeen tilaaja liittää tietomalliin perustuvat määräluettelot tarjouspyyntöihin, saa kohteesta enemmän tarjouksia ja realistisen urakkahinnan, kirjoittaa kustannusasiantuntija Rami Valtonen.

Digitaalisuus on tullut vahvasti mukaan rakennusprojekteihin: ainakin kunnianhimoiset rakennuttajat edellyttävät, että tietomallinnusta käytetään suunnittelussa ja toteutuksessa rakennushankkeen alkumetreiltä lähtien.

Kun digitaalista tietomallia pyöritetään ensimmäisistä suunnittelukokouksista alkaen, projektiryhmän jäsenille kirkastuu, mitä on tarkoitus saada aikaan ja missä kohtaa on vielä varaa parantaa suunnitelmia.

Parhaimmillaan tietomallista muodostuu projektitiimin tiedonvaihdon, tiedonsiirron ja dokumentoinnin keskus. Projektissa syntyvä olennainen tieto tallennetaan rakennuksen digitaaliseen malliin, jota projektissa työskentelevät muokkaavat ja joka jää myöhemmin myös kunnossapitohenkilöstön käyttöön.

1. Tietomallin visualisoinnit auttavat hahmottamaan lopputulosta

Yleisesti voi sanoa, että jos tuleva kiinteistö ei palvele käyttäjän tarpeita täysin, on investointi osittain turha. Tietomallista tuotettujen havainnollisten visualisointien avulla tulevat käyttäjät pääsevät perille siitä, minkälaiset tilat valmistuessaan ovat.

Erilaiset visuaaliset tilamallit ja työpajat esimerkiksi stereoskooppisten kuvien katselun mahdollistavissa CAVE-tiloissa edesauttavat vuorovaikutusta käyttäjien kanssa.

Rakennusprojektissa perinteinen toteamus ”tälläinen tästä nyt tuli” on jäämässä historiaan, kun lopputulos on käyttäjien silmin nähtävillä projektin alkumetreiltä lähtien. Tämä helpottaa tulevaa käyttäjää tekemään tiloihin liittyviä päätöksiä ja parantaa suunnitelmia.

2. Tietomallilla urakkakilpailu aidoksi hintakilpailuksi

Tietomallinnus tarjoaa arvokkaita hyötyjä myös rakentamisen aikataulujen ja kustannusten hallintaan. Tietomallin avulla rakennusprojektin toteutukseen liittyvä materiaalit, määrät ja massat on helppo listata ja kustannusarvio laatia hinnoittelemalla nämä materiaali- ja massaluettelot.

Kun tarjousta pohtivilla urakoitsijoilla on käytettävissään tietomallista saadut luettelot, ei määrälaskennassa enää tapahdu unohduksia, jotka ennen kostautuvat liian alhaisena urakkahintana. Kaikkien rakennusprojektin osapuolten etuhan on, että tarjottu urakkahinta on oikea ja realistinen.

Valveutuneet rakennuttajat liittävät määräluettelot tarjouspyyntöjen liitteeksi. Se helpottaa urakkatarjousten laatimista ja vertailua. Koska määräluettelot ovat samat ja yhdenmukaiset kaikilla urakoitsijoilla, tarjouksissa kilpaillaan pelkästään hinnoittelulla.

Rakennuttaja saa kohteesta enemmän tarjouksia ja aidon hintakilpailun kautta urakkahinta asettuu kohdalleen. Jos rakennuttaja vielä lisäksi hinnoittelee määräluettelon itse, hänelle syntyy yhdenvertainen käsitys eri urakoitsijoiden kustannuksista, mikä vahvistaa omaa asemaa urakkaneuvottelupöydässä.

Ennen varsinaista urakkalaskentaa rakennuttajan kustannuslaskija käy läpi urakkasuunnitelmat mahdollisten ristiriitojen ja epäselvyyksien varalta. Rakennuttaja hyötyy myös kustannuslaskijan havaitsemista erityisen kalliista ratkaisuista ja voi tarvittaessa puuttua niihin ja etsiä edullisempia vaihtoehtoja.

3. Tietomallilla työmaa-aikatauluihin lisää tarkkuutta

Rakennushankkeen tietomallia voidaan käyttää projektien aikataulujen laatimiseen, työmaalla esimerkiksi viikkoaikataulujen laatimiseen.

Tietomallista voi lisäksi poimia eri rakennusosien määrätietoa, joka on perustana työmaan työsuoritusten ja aikataulujen laadinnalle. Samaa arvokasta tietopohjaa ja menetelmää voidaan käyttää myös työmaalogistiikan suunnittelussa.

4. Tietomallin pohjalta syntyy tuottavampia tiloja

Tietomalli edesauttaa rakentamisvaiheessa eri suunnittelualojen yhteensovittamista. Mallista pystytään koordinointipalavereissa tunnistamaan esimerkiksi talotekniikan ja rakenteiden mahdolliset törmäyskohdat.

Käyttäjien mukana olo suunnittelussa ohjaa puolestaan tilojen kehittämistä mahdollisimman tehokkaiksi; esimerkiksi talotekniikalle varattujen tilojen tiivistämistä pienempää niin, että enemmän tilaa jää rakennuksen osille, jotka ovat toiminnan ja kiinteistön tuoton kannalta olennaisimpia.

5. Tietomalli säästää koko kiinteistö elinkaaren ajan

Lopulta, ihannetapauksessa, tietomalli päätyy kiinteistönhoitajalle. Jos tietomalli on rakennettu oikein ja huolellisesti, siinä ylläpidetään laitteisiin ja huoltohistoriaan liittyvää tietoa, jonka perusteella voidaan laatia talotekniikan huolto- ja laitteiden elinkaarisuunnitelmat.

Tämä kaikki tietenkin haastaa rakennuttaja-insinöörejä ja rakennushankkeiden projektinjohtajia. Rakennushankkeet pitäisi osata johtaa läpi niin, että oikeat asiat viedään oikealla tavalla tietomalliin oikeassa projektivaiheessa. Tietomallin pyörittämisen pitäisi olla yhtä vaivatonta kuin pöytäkirjatekstien kirjoittamisen perinteisessä rakennusprojektissa.

Tietomallinnuksen tulo rakentamiseen on tarkoittanut A-Insinööreissä käytännössä rakennuttajakonsulttien ja kustannuslaskijoiden vahvaa kouluttamista niin, että asiantuntijat hallitsevat työkalut ja menetelmät osana arkipäivän työtä.

Kirjoittaja on rakentamisen kustannuslaskennan ja -suunnittelun erityisasiantuntija ja luotsaa A-Insinööreissä kustannusasiantuntijapalvelujen yksikköä.

KIRJOITTAJA

Rami Valtonen
Rami Valtonen

yksikönjohtaja, kustannus- ja määrälaskenta
+358 50 552 0033
rami.valtonen@ains.fi
koko Suomi

Rakennusprojektissa perinteinen toteamus ”tälläinen tästä nyt tuli” on jäämässä historiaan.

MATERIAALIT, MÄÄRÄT JA MASSAT TIETOMALLISTA

Luotettava tietopohja johtaa myös luotettaviin urakkahinta-arvioihin.

MÄÄRÄT MUKAAN TARJOUSPYYNTÖIHIN

Urakkatarjousten laatiminen on helpompaa, ja saadut tarjoukset ovat vertailukelpoisia.

TYÖMAAN OHJAUS MALLIN MUKAAN

Arvokasta tietopohjaa voi käyttää myös työmaan aikataulujen ja logistiikan suunnittelussa.