Taloyhtiöt uudistavat korttelin Mellunmäessä – purkava täydennysrakentaminen toi vaihtoehdon kalliille peruskorjaukselle
Referenssit

Taloyhtiöt uudistavat korttelin Mellunmäessä – purkava täydennysrakentaminen toi vaihtoehdon kalliille peruskorjaukselle

Ainutlaatuinen purkavan täydennysrakentamisen hanke Helsingin Mellunmäessä sai alkunsa kahden aktiivisen asunto-osakeyhtiön aloitteesta. Nyt A-Insinöörien hankekehittäjien edistämä visio toteutuu. Huonokuntoisten 1960-luvun asuintalojen tilalle nousee moderni asuinkortteli palveluineen lähes 2 000 asukkaalle.

Mellunmäen kortteliprojektin nimellä kulkenut, asunto-osakeyhtiöiden Pallaksentie 1:n ja Ounasvaarantie 2:n vuosia valmistelema visio toteutuu Itä-Helsingissä. Taloyhtiöiden tonteille rakennetaan sijoittajaryhmän toimesta uusia omistus-, osaomistus- ja vuokra-asuntoja sekä liiketiloja. Vanhat asuintalot, seitsemän 1960-luvulla rakennettua kolmikerroksista kerrostaloa, puretaan. 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen kaavamuutoksen maaliskuussa 2022. Ajatus koko kaupunginosan profiilia kehittävästä, purkavasta täydennysrakentamisen mahdollisuudesta syntyi jo vuonna 2014 vaihtoehtona mittavalle linjasaneeraukselle, joka olisi ajanut monet asukkaat taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen.

– Asuntojen heikko myyntiarvo on rajoittanut asukkaiden vaihtoehtoja, vaikka kodit ovat käyneet monelle tarpeettoman suuriksi ja kerroksiin kipuaminen hissittömissä taloissa vaikeuttaa ikääntyvien asukkaiden elämää. Purkava uudisrakentaminen antaa nyt asukkaille taloudellisen liikkumavaran valita omaan elämäntilanteeseen sopivin asumismuoto, As Oy Helsingin Pallaksentie 1:n puheenjohtaja Mikko Tulokas kertoo.

– Monipolvisen projektin jälkeen tuntuu todella hyvältä, että lähdimme etsimään ratkaisua vaikealle yhtälölle.

Tulevassa uudiskorttelissa on kaikki nykyaikaisen asumisen mukavuudet esteettömyydestä energiatehokkuuteen. Uudiskorttelin rakennuttaa sijoittajaryhmä, jolle taloyhtiöiden osakkaat myyvät osakkeensa merkittävästi markkinahintaa korkeammalla hinnalla, ja saavat samalla etuosto-oikeuden uusista asunnoista.

Ammattitaitoinen, verkostoitunut kumppani tekemään visiosta totta

A-Insinöörien hankekehittäjätiimi tuli mukaan edistämään hanketta ja kehittämään suunnitteluratkaisuja yhdessä taloyhtiöiden kanssa kumppanuusmallilla vuonna 2019.

Tinkimättömänä tavoitteena on ollut, että lopputulos on kaikille asukkaille taloudellisesti kannattava ja mahdollistaa muuton uuteen asuntoon putkiremontin hinnalla.

– Meillä on ollut hyvät suunnitelmat, ja olemme esitelleet niitä ja käyneet paljon keskusteluja asukkaiden kanssa. Se, että saimme kaikki osakkaat, myös alussa kriittisesti projektiin suhtautuneet mukaan, on ollut meille tärkeää, projektia johtanut hankekehitysjohtaja Markus Saari A-Insinööreistä sanoo.

Nykyisen asunto-osayhtiölain mukaan vähempikin olisi riittänyt: yhtiökokous voi päättää uudisrakentamisesta 80 prosentin määräenemmistöllä, kun siihen ennen tarvittiin yksimielisyyttä. Mellunmäen taloyhtiöiden puuhamiehet visioineen olivat mukana edistämässä lain uudistumista vuonna 2019.

Vahvan, verkostoituneen asiantuntijakumppanin tuesta on ollut suuri hyöty hankkeen eteenpäin viemisessä, taloyhtiöistä kiitellään.

– Meillä on ollut ammattitaitoinen ja osaava ydinporukka. On ollut ehdottomasti oikea päätös valita hyvin verkostoinut rakentamisen asiantuntija kehittämään suunnitelmia ja kokoamaan sijoittajaryhmää. Allianssityyppinen win-win -malli on tehnyt kumppanuuden myös taloudellisesti mahdolliseksi ja kannattavaksi, Mikko Tulokas sanoo.

Mellunpuisto VIISTOILMAKUVA_havainnekuva_1920x1080Pari sataa metriä Mellunmäen metroasemasta sijaitsevalle tontille nousee 16 modernia asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia. Kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen / Arkkitehtipalvelu Oy

Lisää elinvoimaa metron ja pikaraitiotien varrelle

Edelläkäyvän hankkeen toteutuminen on vaatinut paljon oma-aloitteista selvitystyötä ja tapaamisia eri sidosryhmien kanssa. Taloyhtiöiden hankeryhmä on käynyt kertomassa purkavan uudisrakentamisen visiosta lukemattomille organisaatioille ja laatinut selvityksiä kaupunkisuunnittelusta veroseuraamuksiin.

– Olemme joutuneet välillä palaamaan lähtöruutuunkin. Muilla samaa vaihtoehtoa miettivillä taloyhtiöillä on edessään helpompi tie, Tulokas toteaa.

– Purkava uudisrakentaminen on työkalu, jolla asunto-osakeyhtiöt voivat aktivoida osakkaita ottamaan enemmän vastuuta asunto-omaisuudestaan ja sen ympärillä tapahtuvasta tulevaisuuden suunnittelusta.

Valmistuessaan uusi Mellunpuisto-kortteli tarjoaa uuden kodin noin 1 750 asukkaalle. Modernien, osittain tiilestä ja osittain puusta rakennettavien korttelien katutasoon on tulossa liike- ja palvelutiloja muun muassa ravintoloille ja päiväkodille.

Helsingin kaupunki ollut vahvasti mukana hankkeen suunnittelussa.

– Uudisrakentaminen kehittää vanhojen lähiöalueiden houkuttelevuutta. Mellunpuisto tuo lisää asukkaita ja elinvoimaa metron ja tulevan pikaraitotien varrelle, Markus Saari sanoo.

Nykyisissä seitsemässä talossa Pallaksentiellä ja Ounasvaarantiellä asuu 250 asukasta. Vuosia suunniteltu muutto on toteutumassa. Mitä asukkaat aikovat?

– On perheitä, jotka suunnittelevat palaavansa kotiseudulleen ja vanhempaa väkeä, jotka odottavat nykyaikaisiin, esteettömiin koteihin pääsyä. Osa jatkaa vuokralaisina nykyisissä asuinnoissaan pitempään ja pohtii vielä ratkaisujaan, Mikko Tulokas kertoo.

Mellunpuisto NÄKYMÄ AUKIO_havainnekuva_1920x1080

Osin tiilestä ja osin puusta rakennettavien korttelien katutasoon on tulossa liike- ja palvelutiloja muun muassa ravintoloille sekä yksityiselle päiväkodille. Kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen / Arkkitehtipalvelu Oy

Jatketaan keskustelua lisä- ja täydennysrakentamisen vaihtoehdoista!

                                           OTA YHTEYTTÄ

 

KYSY LISÄTIETOJA

Markus Saari

Markus Saari

hankekehitysjohtaja

hankekehitys

+358 44 9819 828 markus.saari@ains.fi Espoo

 

”Uudisrakentaminen antaa asukkaille taloudelliset eväät valita omaan elämäntilanteiseen soveltuvimman uuden kodin.”

Mikko Tulokas
taloyhtiön puheenjohtaja
As Oy Helsingin Pallaksentie 1

MELLUNPUISTO-HANKKEESSA KORTTELI UUDISTUU HELSINGIN MELLUNMÄESSÄ

  • Parin sadan metrin päässä Mellunmäen metroasemasta sijaitsevalle tontille nousee 16 modernia asuintaloa palveluineen: 59 500 kem asuinrakennuksia, 1 400 kem liiketilaa sekä pysäköintitalo.
  • Neljäksi pienkortteliksi ryhmittyvissä taloissa on pääasiassa 6–8 kerrosta ja rauhalliset, viihtyisät sisäpihat.
  • Nykyiset seitsemän 3-kerroksista asuintaloa puretaan.
  • Suunnittelussa on etsitty ja toteutetaan vähähiilisiä ja innovatiivisia energiaratkaisuja sekä vähennetään asumisen hiilijalanjälkeä. Lue lisää: Uudisrakentaminen on peruskorjausta ilmastoystävällisempi vaihtoehto
  • Alueelle on suunnitteilla mm. maalämpöön ja aurinkoenergiaan perustuva alueellinen energiaratkaisu.
  • Toteutuksesta vastaa sijoittajaryhmä Mellunpuiston Kehitys Oy, jossa ovat mukana Avain-yhtiöt, Lakea, Sato, T2H sekä A-Insinööreihin kuuluva AINS Investment.
  • Rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2023 keväällä.

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta

LATAA MATERIAALIT