Heinsuon koulun akustiikkasuunnittelussa tuotiin ensimmäistä kertaa Suomessa mukaan peiteääni koulumaailmaan.
Referenssit

Hollolan koulu – Elinkaarihankkeesta mallia avointen oppimisympäristöjen akstiikkaan

Asiantuntevasti suunniteltuna akustiikka tukee avoimissa oppimisympäristöissä uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja oppimisen tavoitteita. Kaikki akustiset keinot hyödyntävällä akustiikkasuunnittelulla luodaan miellyttävä työympäristö opettajille ja hyvä oppimisympäristö koululaisille. 

Kalliolan ja Heinsuon koulut Hollolassa ovat ensimmäisiä avointen oppimisympäristöjen mallikouluja Suomessa, ja myös osoitus siitä, että niiden akustiset haasteet voidaan ratkaista.

A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikkö suunnitteli vuonna 2017 valmistuneiden koulujen akustiset kokonaisratkaisut ja oli samalla luomassa alalle kaivattuja suuntaviivoja avointen oppimisympäristöjen akustiikan suunnitteluun.

Koulut rakensi Hollolan kunnalle YIT Talo (tuolloin Lemmikäinen Talo) elinkaarihankkeena. Koska vastaavia kouluja ei Suomessa vielä juuri ollut, avointen oppimisympäristöjen akustisten ratkaisujen luomiseen ei ollut olemassa vakiintuneita suunnittelukäytäntöjä.

– Koska kyse on elinkaarihankkeesta, meillä on palveluntuottajana pitkäaikainen vastuu kiinteistön toimivuudesta ja käytettävyydestä, myös akustiikan osalta. Laadulla on iso painoarvo hinnan lisäksi, suunnittelujohtaja Matti Varstala kiittelee YIT:stä.

– Huolemme siitä, pystymmekö rakentamaan akustisesti toimivat tilat, hälveni toteutuksen aikana. Sekä kunta että me luotimme A-Insinöörien ammattitaitoon ja kykyyn määritellä, mikä jälkikaiunnan tai puheen erottelukyvyn taso on riittävä oppimisympäristöön. 

A-Insinöörien akustiikkasuunnittelijat perehtyivät rakennushankkeen aikana uuteen oppimisympäristöön ja sen edellytyksiin, ja loivat matkan varrella suunnitteluratkaisut ja -menetelmät, jotka ovat monistettavissa tuleviinkin kouluhankkeisiin.  

 

A-Insinöörien akustiikkasuunnittelijat toteuttivat Hollolan Kalliolan kouluun akustisesti toimivat tilat, jotka luovat viihtyisän oppimisympäristön.Erilaisten akustisten ratkaisukokonaisuuksien vaikutus äänen etenemiselle, heijastukselle ja vaimenemiselle mallinnettiin digitaalisesti suunnitteluvaiheessa. 

Peiteäänijärjestelmän ensi kertaa kouluympäristöön

Kalliolan koulussa avoimet tilat ovat parin sadan neliön laajuisia, eli ne vastaavat kooltaan kolmea perinteistä luokkahuonetta ilman seiniä. Samassa tilassa pitää pystyä tarvittaessa puhumaan ryhmälle, mutta myös keskittymään rauhassa ryhmätöihin tai hiljaisiin tehtäviin.

– Käytännössä meidän piti saavuttaa hyvä puheenerotettavuus tilanteessa, jossa opettaja puhuu lähietäisyydellä koko ryhmälleen. Pitemmillä etäisyyksillä on puolestaan tärkeää rajoittaa suunnitteluratkaisuilla keskittymistä häiritsevien äänten leviämistä ja kuuluvuutta, akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen A-Insinööreistä kertoo suunnittelun tavoitteista.

Tiloihin sijoitettiin runsaasti ääntä vaimentavia pintoja esimerkiksi kattoon ja lattiaan, jolloin äänen heijastuminen pintojen kautta väheni. Tilanjakajina käytettiin painavia verhoja ja ääntä vaimentavia kalusteita, kuten korkeita istuimia.

Olennainen osa akustista kokonaisratkaisua oli peiteäänijärjestelmä, joka vähentää kauempaan tulevan äänen häiritsevyyttä. Peiteääni tuotiin ensi kertaa koulumaailmaan huolellisten tutkimusten jälkeen.

–  Luimme tutkimuskirjallisuutta ja teimme avoimista oppimisympäristöistä huoneakustisen tietokonemallinnuksen, johon toimme pinnat ja kalusteet materiaaliominaisuuksineen. Seurasimme äänilähteestä lähetetyn äänen etenemistä tilassa ja tarkkailimme, miten se heijastuu ja vaimenee. Sitten lisäsimme peiteäänen malliin, Kylliäinen kertaa.

Mallinnuksessa todennettiin eri ratkaisujen toimivuus.

– Jossakin vaiheessa oli esimerkiksi kaavailtu, että avoimet tilat avautuisivat ruokalaan. Mallinnuksessa kuitenkin selvisi, että ruokalan puheensorina häiritsisi liikaa, joten vaihtoehto hylättiin. 

Opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat uusissa tiloissa

Lopputuloksena syntyi avoimen oppimisympäristön akustinen kokonaisratkaisu, jossa toteutettiin kaikki, mitä piti ja johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

– Akustisten vaatimusten toteutumista mitattiin, ja ne todistetusti saavutettiin. Kun parannettavaa ilmeni, parannukset saatiin heti, Kalliolan koulun rehtori Aarne Ylipiha kertoo

– Nyt meillä on koulussa erinäköisiä ja -kokoisia tiloja eri toimintoihin, joten pystymme toteuttamaan uuden oppimissuunnitelman tavoitteita. Seinät eivät rajoita tekemistä, vaan tilojen käytössä voidaan päästää mielikuvitus valloilleen. Jatkossa hiomme toimintaa eteenpäin, jotta pääsemme vielä paremmin hyödyntämään rakennuksen mahdollisuuksia.

Suunnittelemme sinunkin kohteesi!

AKUSTIIKKASUUNNITTELU

KYSY LISÄTIETOJA

Mikko Kylliäinen

Mikko Kylliäinen

liiketoimintajohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu

+358 40 641 8959 mikko.kylliainen@ains.fi Tampere

"A-Insinöörien akustiikkasuunnittelijat ovat lunastaneet luottamuksemme, ja he ovat olleet monessa hankkeessamme mukana Hollolan koulujen jälkeenkin."

Matti Varstala,
suunnittelujohtaja
YIT Talo Oy

HYVÄ ÄÄNIYMPÄRISTÖ OPPIA JA OPETTAA

Akustiikkasuunnittelun avulla voidaan varmistaa hyvät oppimistulokset ja työssä viihtyminen myös uudenlaisissa kouluympäristöissä.

KAIKKI AKUSTISET KEINOT KÄYTTÖÖN

Kaikkien keinojen pitäisi olla yhtä aikaa käytössä, sillä jos yksikin puuttuu, ääniolosuhteista ei saada optimaalisia.

JATKUVAA KUMPPANUUTTA

Ammattimainen akustiikkasuunnittelu on prosessi, joka jatkuu läpi rakennusprojektin hankesuunittelusta rakennuksen valmistumiseen.