Arvokas Ressun lukio sai uuden elämän – moderni oppimisympäristö kunnioittaa historiaa
Referenssit

Historiallinen Ressun lukio peruskorjattiin nykyaikaiseksi oppimisympäristöksi vanhaa kunnioittaen

Helsingin Ressun lukion osin suojeltu, historiallisesti merkittävä rakennus peruskorjattiin uuteen kukoistukseen ja päivitettiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia. A-Insinöörien rakennesuunnitteluosaaminen oli laajasti käytössä, kun 1800-luvun lopulla pystytetyn koulun välipohjasta ja seinistä alkoi paljastua yllätyksiä.

Uuteen loistoon palautettu Ressun lukio avasi ovensa oppilaille ja opettajille vajaan kahden vuoden peruskorjauksen jälkeen tammikuussa 2020. Koulurakennus on yksi Helsingin vanhimpia.

Peruskorjauksessa koko talotekniikka uusittiin, julkisivu, ikkunat ja vesikatto korjattiin ja salaojitusta parannettiin – ja mikä tärkeintä, kaikessa kunnioitettiin rakennuksen alkuperäistä ilmettä.

Ressun lukiossa 25 vuotta työskennellyt apulaisrehtori Veli-Pekka Lehtinen on erittäin tyytyväinen lopputulokseen, vaikka koronapandemian vuoksi uudet tilat ovat tulleet paremmin tutuksi vasta syksyn aikana. Erityisesti Lehtinen kiittelee sitä, että peruskorjauksessa on onnistuttu huomioimaan sekä rakennuksen pitkä historia että tilojen terveellisyys.

– Vanhan rakennuksen talotekniikka vaihtui onnistuneesti nykyaikaiseksi oppimisympäristöksi historiaa kunnioittaen. Koulun tehtävänähän on ensisijaisesti täyttää opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tarpeet. Tilojen terveellisyys ja turvallisuus on ensisijaista. Mutta se, että ympärillä on myös kaunista, vaikuttaa positiivisesti yleiseen ilmapiiriin ja oppimiseen, Lehtinen kertoo.

Ilahduttavana esimerkkinä Lehtinen mainitsee vanhan siiven lautakaton, joka saatiin peruskorjauksen myötä näkyviin.

Lähes 130 vuotta kouluna toiminut rakennus on osin suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävänä. Uusrenesanssityylisen koulun vanhin osa on ollut opiskelijoiden käytössä vuodesta 1892. Peruskorjauksen suunnittelu alkoi syksyllä 2016 ja työmaavaihe 2018.

– Esimerkiksi ilmanvaihto ei enää toiminut, ja rakennuksen yleinen toimivuus ei vastannut nykyaikaa. Välipohjien alkuperäiset täyttömateriaalit olivat sisäilmariski, ja pohjakerrokseen oli jo ehtinyt syntyä kosteusvaurioita. Myös ennen niin upea julkisivu vaati parannusta, A-Insinöörien korjausrakentamisen suunnittelujohtaja ja projektinjohtaja Jari-Tapio Aalto kertoo.

Ressun lukio-Hki-Jari-Tapio_Aalto_Veli-Pekka_Lehtinen

A-Insinöörien korjausrakentamisen suunnittelujohtaja Jari-Tapio Aalto (vas.) ja Ressun lukion apulaisrehtori Veli-Pekka Lehtinen ovat tyytyväisiä peruskorjauksen lopputulokseen. Rakennuksen portaat oli suojeltu ja korjauksen aikana ne saivat takaisin alkuperäisen ulkoasunsa.

Suojellut kattopinnat korjattiin ylhäältä käsin

Rakennetekniseen suunnittelutiimiin kuuluivat suunnittelunjohtaja Jari-Tapio Aallon lisäksi A-Insinöörien projektipäällikkö Mauri Zahkna sekä useita rakennesuunnittelijoita.

– Kohde vaati suunnittelijoiltamme tietoa arvokkaan kohteen historiasta ja 1800–1900-luvun rakentamisen tavoista. Kohteessa oli käytetty lähes kaikkia mahdollisia rakennusmateriaaleja puusta teräkseen eli tiimimme sai ottaa laajasti osaamisensa käyttöön, Aalto kertoo.

– Suojelluissa kohteissa on tärkeää kunnioittaa rakennusta hankkeen jokaisessa vaiheessa ja tehdä mahdollisimman vähän muutoksia alkuperäiseen rakenteeseen. Esimerkiksi suojellut kattopinnat vaikuttivat siihen, että meidän täytyi korjata välipohjat ylhäältä käsin.

Rakennesuunnittelijat olivat mukana kaikissa Ressun lukion peruskorjaushankkeen vaiheissa. Jari-Tapio Aalto korostaa, että hyvä yhteistyö kaikkien osapuolten välillä oli tärkeää. Suunnitteluryhmään kuuluivat muun muassa Arkkitehtitoimisto Hormia, LVIAS-suunnittelusta vastannut Ramboll Finland Oy ja rakennuttajakonsultti Rakennuttaja HTJ Oy.

– Ennen hankkeen suunnittelua rakennuksen kunto tutkittiin ja kaikki vanhat rakennuspiirustukset ja -suunnitelmat kaivettiin esiin. Kehitimme rakenneratkaisut ja teimme tarvittavia avauksia, jotta saimme selville, millaisia rakenteita vanha rakennus kätkikään sisälleen. Hyvästä suunnittelusta huolimatta vanhojen rakennusten kanssa on aina edessä yllätyksiä – niin tälläkin kertaa, Aalto kertaa hankkeen kulkua.

Ressun_lukio_liikuntasali-Hki

Ressun lukio vaati suunnittelijoiltaan tietoa arvokkaan kohteen historiasta ja 1800–1900-luvun rakentamisen tavoista. Juhlasalin katon rakennetta vahvistettiin korjauksessa urkujen kohdalta.

Välipohjat ja salahormit yllättivät

Kun työmaavaihe alkoi vuonna 2018, paljastui, miten arvokohde oli 1800-luvulla rakennettu ja missä rakenteet sijaitsivat – suunnitelmia oli päivitettävä. Opiskelijoiden piti alun perin palata opinahjoonsa takaisin syksyllä 2019, mutta aloitus siirtyi tammikuuhun 2020.

– Matkan varrella paljastuneet yllätykset venyttivät peruskorjauksen aikataulua muutamilla kuukausilla.

Kävi ilmi, että 1800–1900-luvun tiedot eivät vastanneet todellisuutta. Esimerkiksi välipohjat oli alun perin tarkoitus säästää, mutta niiden puurakenteet olivat paikoitellen huonossa kunnossa. Niitä jouduttiin vahvistamaan uusilla kertopuupalkeilla. Välipohjan alkuperäisten täyttöjen haitta-aineet oli puhdistettava. Myös huonetilojen lattioiden väliset tasoerot täytyi tasata eli lattioita täytyi osin korottaa, Aalto kertoo.

– Rakennuksessa seinen sisällä oli savu- ja tuuletushormeja, mutta niiden paikkoja ei ollut dokumentoitu piirustuksiin. Osaa seinistä täytyi tukea enemmän kuin olimme ajatelleet. Vaikka suunnitelmamme muuttuivat, se ei vaikuttanut lopputulokseen.

Ressun lukion alkuperäinen ilme ja henki saatiin säilytettyä, vaikka rakenteissa ja talotekniikassa tehtiin suuria muutoksia.

Kolme merkittävää ratkaisua rakennesuunnittelussa

Jari-Tapio Aalto kokoaa yhteen A-Insinöörien kolme merkittävää rakennesuunnitteluratkaisua. Yksi oli vesikaton eli ullakkotilan kolmen uuden konehuoneen rakennus.

– Purimme vesikaton puurakenteet kokonaan pois. Tilalle rakensimme teräsrakenteiset konehuoneet sekä uudet puurakenteet, jotka vahvistimme teräspalkeilla. Palkkien päälle valettiin vielä betonilaatta. Vanha kattomuoto oli suojeltu, joten otimme sen huomioon rakenneratkaisuissa, ja kaikki muutokset raportoitiin museovirastolle. Konehuoneiden jokaisessa iv-koneessa on nyt nestekiertoinen lämmön talteenotto. Ilma vaihtuu automaattisesti aikaohjelman avulla, Aalto kertoo.

Toinen oleellinen ratkaisu oli rakennuksen puuvälipohjien korjaaminen ja vahvistaminen. Vanhat täyteaineet poistettiin ja välipohjat vahvistettiin palkeilla, jotta ne kestävät nykyiset kuormavaatimukset.

Kolmas rakennesuunnittelussa erityisesti huomioitu asia oli uuden talotekniikkajärjestelmän yhteensovitus rakenteisiin.

– Korjauskohteissa on aina haasteellista sovittaa esimerkiksi uudet kanavareitit vanhojen rakenteiden sekaan. Ressun kohdalla ei pidä unohtaa rakennuksen näyttävän julkisivun ja räystäsrakenteiden korjausta: julkisivurappaukset uusittiin ja maalattiin, ja osa kipsikoristeista entisöitiin alkuperäisiä malleja kunnioittaen.

Ressun_lukio_julkisivu_Hki

Ressun lukion julkisivurappaukset uusittiin ja maalattiin, ja osa kipsikoristeista entisöitiin alkuperäisiä malleja kunnioittaen.

Tilat ovat keränneet kiitosta opiskelijoilta

Rakennuttamisen projektinjohtaja Jari Miettinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta kiittelee A-Insinöörien panosta Ressun lukion peruskorjauksessa.

– Historiallisten arvorakennusten peruskorjauksissa haasteellista on se, että liikkeelle lähdetään hyvin vajavaisilla tiedoilla, jotka täydentyvät vasta myöhemmin matkan varrella. Suunnitelmavaiheessa ei voi vielä tehdä massiivisia purkuja ja nähdä, mitä rakennus todellisuudessa pitää sisällään. Kun vastaan tulee yllätyksiä ja haasteita, arvoon nousee nopea reagointi ja ratkaisukeskeisyys. A-Insinöörit ratkoivat vastaan tulleita pulmia laaja-alaisesti.

Miettinen on tyytyväinen yhteistyöhön ja kädenjälkeen, joka on kerännyt positiivista palautetta myös käyttäjiltä.

– Tilat ovat saaneet kiitosta opiskelijoilta ja lukion henkilökunnalta. Erityisesti hyvää palautetta on tullut siitä, että suunnittelussa kunnioitettiin rakennuksen historiaa ja arvoa.

Suunnittelisimmeko sinunkin kohteesi?

 

OTA YHTEYTTÄ

 

KYSY LISÄTIETOJA

Jari-Tapio Aalto

Jari-Tapio Aalto

suunnittelujohtaja

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 400 592 716 jari-tapio.aalto@ains.fi Espoo

 

"Vanhan rakennuksen talotekniikka vaihtui onnistuneesti nykyaikaiseksi oppimisympäristöksi, mutta alkuperäinen ilme ja henki säilyi."

Veli-Pekka Lehtinen,
apulaisrehtori
Ressun lukio

 

ALKUPERÄISEN KUNNOITTAMINEN

Kohde on osin suojeltu ja vaati suunnittelijoilta tietoa 1800–1900-luvun rakentamistavoista ja historiasta.

REAGOINTI JA RATKAISUKYKY

Historiallisten arvorakennusten peruskorjauksissa suunnitelmien muuttuminen vaatii tiimiltä nopeaa reagointia ja ratkaisukykyä.

HYVÄ YHTEISTYÖ

Jotta hanke etenee ja haasteet selätetään, yhteistyön merkitys korostuu.

RESSUN LUKIO

  • Ressun lukio on palvellut opiskelijoita jo lähes 130 vuotta ja on osin suojeltu. Korjauksista huolimatta historiallinen rakennus oli tullut rakennus- ja talotekniikaltaan elinkaarensa päähän eikä täyttänyt enää nykyajan koulurakennuksen vaatimuksia.
  • Rakennuksen koko talotekniikka uusittiin ja julkisivu, ikkunat sekä vesikatto korjattiin rakennuksen alkuperäistä ilmettä kunnioittaen. Lisäksi parannettiin salaojitusta.
  • Peruskorjaus valmistui 2020.
  • Tilaajana Helsingin kaupunki ja pääurakoitsijana Lujatalo Oy.
  • A-Insinöörien käytetyt palvelut: rakennesuunnittelu.