palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Surveys and inspections

Meluselvitys

Noise survey

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Acoustical condition surveys and inspections

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Condition surveys

Pohjatutkimukset

Foundation surveys

Sisäilmatutkimukset

Indoor air quality surveys

Rakennusten katsastukset

Building inspections

Ulkopuolinen tarkastus

External inspections

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence

Päästömittaukset

Emission measurements

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements