palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Acoustical engineering

Akustiikan hankekehitysselvitykset

Acoustical project development surveys

Akustiikkasuunnittelu

Acoustical design

Meluselvitys

Noise survey

Tärinä ja runkomelu

Vibration and ground-borne noise

Akustiset mittaukset

Acoustical measurements

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Acoustical condition surveys and inspections

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut

Acoustical analysis and expert services

Teollisuusakustiikka

Industrial acoustics

AV-suunnittelu

Audiovisual design