palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Renovation engineering

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu

Renovation project planning

Putkistosaneeraus

Plumbing and drainage renovation

Julkisivukorjaus

Facade renovation

Suojeltujen ja arvorakennusten korjaussuunnittelu

Historically valuable buildings

Lisärakentaminen

Additional construction

Korjaussuunnittelu

Renovation engineering

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Architectural and principal design

Infran ylläpitopalvelut

Infrastructure maintenance