palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Structural engineering

Puurakennesuunnittelu

Wood structures

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu

Residential and hybrid buildings

Liike- ja toimitilojen rakennesuunnittelu

Business and office premises

Sairaaloiden ja terveydenhuoltorakennusten rakennesuunnittelu

Hospitals and healthcare facilities

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien rakennesuunnittelu

Schools, educational institutes and day care centres

Hotellien ja majoitustilojen rakennesuunnittelu

Hotels and other accommodation

Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu

Sports and recreation facilities

Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu

Cultural facilities

Pysäköintitilojen ja terminaalien rakennesuunnittelu

Parking facilities and terminals

Tekninen laskenta (FEM ja CFD=

Technical analysis (FEM and CFD)

Tutkimus ja tuotekehitys

Research and development

Rakennesuunnittelu

Structural and element engineering