palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Specialist services

Kosteudenhallinta

Moisture control

Sisäilma ja rakennusterveys

Indoor air and building health

Sisäilmatutkimukset

Indoor air quality surveys

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Construction product compliance

Tietomallinnus

Building information modelin, BIM

Turvallisuustekninen suunnittelu

Safety engineering