palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Industrial engineering

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Project and construction management

Tekninen laskenta (FEM ja CFD=

Technical analysis (FEM and CFD)

Tutkimus ja tuotekehitys

Research and development

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Industrial structural engineering

Rakennustuotteiden tuotetestaus ja analyysit

Construction product testing

Energiahuolto

Energy engineering

Teollisuusautomaatio

Process automation

Prosessisuunnittelu

Process engineering

Kylmätekninen suunnittelu

Refrigreration engineering

Päästömittaukset

Emission measurements

Teollisuuden LVI-suunnittelu

Industrial HVAC engineering

Energiakatselmukset

Energy audit

Puhdastilasuunnittelu

Cleanroom engineering

Energia- ja LVI-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Turvallisuustekninen suunnittelu

Safety engineering