palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Construction management

Hankesuunnittelu

Project planning

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Project and construction management

Käyttöönottopalvelut

Commissioning services

Rakentamisen valvonta

Supervision services

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Building services engineering

Rakentamisen riskienhallinta

Risk management

Turvallisuuskoordinointi

Safety coordination

Toteutusmuotokonsultointi

Project method consultancy

Hankintakonsultointi

Procurement consultancy

Vuokralaiskoordinointi

Coordination of tenants

Kosteudenhallinta

Moisture control

Projektinjohtopalvelu

The PMC - Project management and construction