Palvelut

Löydä palvelu projektisi joka vaiheeseen

MAANALAISEN TILOJEN HANKEKEHITYS

Palvelut

Löydä palvelu projektisi joka vaiheeseen

MAANALAISEN TILOJEN PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

Hae palveluita

Akustiikkapalvelut

Akustiikan hankekehitysselvitykset

Akustiikan hankekehitysselvitykset

Akustiikkasuunnittelu

Akustiikkasuunnittelu

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut

Akustiset mittaukset

Akustiset mittaukset

AV-suunnittelu

AV-suunnittelu

Meluselvitys

Meluselvitys

Teollisuusakustiikka

Teollisuusakustiikka

Tärinä ja runkomelu

Tärinä ja runkomelu

Arkkitehtisuunnittelu

Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu

Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu

Energiasuunnittelu

Energiahuolto

Energiahuolto

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Energiakonsultointi

Energiakonsultointi

Hankekehitys ja kaupunkikehitys

Hiilineutraali aluerakentaminen

Hiilineutraali aluerakentaminen

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu

Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentaminen

Puurakentamisen hankepaja

Puurakentamisen hankepaja

Infrasuunnittelu

Infran ylläpitopalvelut

Infran ylläpitopalvelut

Katusuunnittelu

Katusuunnittelu

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu

Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelu

Muut infraympäristön rakenteet

Muut infraympäristön rakenteet

Ratasuunnittelu

Ratasuunnittelu

Satamien, vesirakenteiden ja tuulivoimapuistojen suunnittelu

Satamien, vesirakenteiden ja tuulivoimapuistojen suunnittelu

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu

Tiesuunnittelu

Tiesuunnittelu

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu

Kalliosuunnittelu ja maanalaiset tilat

Kalliorakennussuunnittelu

Kalliorakennussuunnittelu

Kalliorakenteiden korjaussuunnittelu

Kalliorakenteiden korjaussuunnittelu

Kalliorakenteiden tarkastukset ja kuntoarviot

Kalliorakenteiden tarkastukset ja kuntoarviot

Maanalaisten tilojen hankekehitys

Maanalaisten tilojen hankekehitys

Maanalaisten tilojen korjaussuunnittelu ja käyttötarkoituksen muutokset

Maanalaisten tilojen korjaussuunnittelu ja käyttötarkoituksen muutokset

Maanalaisten tilojen pää- ja  arkkitehtisuunnittelu

Maanalaisten tilojen pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Maanalaisten tilojen rakennesuunnittelu

Maanalaisten tilojen rakennesuunnittelu

Korjaussuunnittelu

Infran ylläpitopalvelut

Infran ylläpitopalvelut

Julkisivukorjaus

Julkisivukorjaus

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu

Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelu

Lisärakentaminen

Lisärakentaminen

Projektinjohto ja valvonta taloyhtiöille

Projektinjohto ja valvonta taloyhtiöille

Putkistosaneeraus

Putkistosaneeraus

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Suojeltujen ja arvorakennusten korjaussuunnittelu

Suojeltujen ja arvorakennusten korjaussuunnittelu

Julkisivujen kuntotutkimukset

Julkisivujen kuntotutkimukset

Inventointimallinnus ja kuvantamispalvelut

Inventointimallinnus ja kuvantamispalvelut

Laskenta- ja elinkaaripalvelut

Elinkaarilaskenta

Elinkaarilaskenta

Energiakonsultointi

Energiakonsultointi

EU-taksonomia

EU-taksonomia

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta

Kaavakustannusanalyysi

Kaavakustannusanalyysi

Kannattavuuslaskenta

Kannattavuuslaskenta

Kustannuslaskenta

Kustannuslaskenta

Kustannusriskianalyysi

Kustannusriskianalyysi

Määrälaskenta

Määrälaskenta

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta

Ympäristösertifiointien konsultointi

Ympäristösertifiointien konsultointi

Taloudenohjauspalvelu

Taloudenohjauspalvelu

Muut asiantuntijapalvelut

Experisense

Experisense

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Sisäilma ja rakennusterveys

Sisäilma ja rakennusterveys

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimukset

Tietomallikoordinointi

Tietomallikoordinointi

Tietomallinnus

Tietomallinnus

Julkisivujen kuntotutkimukset

Julkisivujen kuntotutkimukset

Tila²

Tila²

Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö

Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö

Pohjarakentamisen suunnittelu

Pohjarakennesuunnittelu

Pohjarakennesuunnittelu

Pohjatutkimukset

Pohjatutkimukset

Projektinjohto ja rakennuttaminen

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta

Käyttöönottopalvelut

Käyttöönottopalvelut

Projektinjohtopalvelu

Projektinjohtopalvelu

Rakentamisen riskienhallinta

Rakentamisen riskienhallinta

Rakentamisen valvonta

Rakentamisen valvonta

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Toteutusmuotokonsultointi

Toteutusmuotokonsultointi

Turvallisuuskoordinointi

Turvallisuuskoordinointi

Vuokralaiskoordinointi

Vuokralaiskoordinointi

Rakennesuunnittelu

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu

Hotellien ja majoitustilojen rakennesuunnittelu

Hotellien ja majoitustilojen rakennesuunnittelu

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien rakennesuunnittelu

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien rakennesuunnittelu

Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu

Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu

Liike- ja toimitilojen rakennesuunnittelu

Liike- ja toimitilojen rakennesuunnittelu

Puurakennesuunnittelu

Puurakennesuunnittelu

Pysäköintitilojen ja terminaalien rakennesuunnittelu

Pysäköintitilojen ja terminaalien rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu

Sairaaloiden ja terveydenhuoltorakennusten rakennesuunnittelu

Sairaaloiden ja terveydenhuoltorakennusten rakennesuunnittelu

Tekninen laskenta (FEM ja CFD)

Tekninen laskenta (FEM ja CFD)

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys

Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu

Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu

Puurakentamisen hankepaja

Puurakentamisen hankepaja

Talotekninen suunnittelu

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Kylmätekninen suunnittelu

Kylmätekninen suunnittelu

LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelu

Puhdastilasuunnittelu

Puhdastilasuunnittelu

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatio

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu

Teollisuuden suunnittelu

Energiahuolto

Energiahuolto

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Kylmätekninen suunnittelu

Kylmätekninen suunnittelu

Prosessisuunnittelu

Prosessisuunnittelu

Puhdastilasuunnittelu

Puhdastilasuunnittelu

Päästömittaukset

Päästömittaukset

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Tekninen laskenta (FEM ja CFD)

Tekninen laskenta (FEM ja CFD)

Teollisuuden LVI-suunnittelu

Teollisuuden LVI-suunnittelu

Teollisuuden tekninen turvallisuus

Teollisuuden tekninen turvallisuus

Teollisuusautomaatio

Teollisuusautomaatio

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimukset ja mittaukset

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Meluselvitys

Meluselvitys

Pohjatutkimukset

Pohjatutkimukset

Päästömittaukset

Päästömittaukset

Rakennushistoriaselvitys

Rakennushistoriaselvitys

Rakennusten katsastukset

Rakennusten katsastukset

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimukset

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence

Ulkopuolinen tarkastus

Ulkopuolinen tarkastus

Vähähiilinen rakentaminen ja kiertotalous

Energiakonsultointi

Energiakonsultointi

EPD-ympäristöselosteet

EPD-ympäristöselosteet

Hiilijalanjälkikonsultointi

Hiilijalanjälkikonsultointi

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilineutraali aluerakentaminen

Hiilineutraali aluerakentaminen

Kiertotalouskonsultointi

Kiertotalouskonsultointi

Purkujätteen hyväksyntä ja kelpoisuus

Purkujätteen hyväksyntä ja kelpoisuus

Purkukartoitus

Purkukartoitus

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi

Uusiomaarakentaminen

Uusiomaarakentaminen

Vähähiilinen rakennuttaminen

Vähähiilinen rakennuttaminen

Ympäristötekniikka

Hajuhaittojen hallinta ja mittaukset

Hajuhaittojen hallinta ja mittaukset

Meluselvitys

Meluselvitys

Päästöjen leviämismallinnukset

Päästöjen leviämismallinnukset

Päästömittaukset

Päästömittaukset

Työhygienia

Työhygienia

Ympäristöasioiden hallinta

Ympäristöasioiden hallinta