Palvelut

Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu

Ydinenergia on turvallinen, ympäristöystävällinen energiamuoto, edellyttäen, että ydinjätteen loppusijoitus on suunniteltu kestävällä tavalla. Autamme suunnittelemaan kansainväliset ja kansalliset vaatimukset täyttävät loppusijoitustilat ja ohjaamaan loppusijoitusta taloudellisesti ja tulevaisuuden kannalta kestävällä tavalla.

OTA YHTEYTTÄ

Toimimme luotettuna suunnittelukumppaninasi ydinjätteen loppusijoitusohjelmassa esi- ja konseptisuunnittelusta käytönaikaiseen toimintaan ja sulkemiseen asti – yhtenä alan kokeneimmista suunnittelu- ja konsulttiyhtiöistä.  

Suunnittelemme loppusijoituslaitoksen edellyttämät tilat, toiminnan ja järjestelmät tiiviissä yhteistyössä omien asiantuntijoidesi, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Huomioimme suunnitteluvalinnoissa jopa miljoona vuotta tulevaisuuteen ulottuvan pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnin: loppusijoitustila, materiaalit, rakennusosat, sijainti ja rakennustapa suunnitellaan niin, että rakentamisen vaikutus ympäristöön ja kallioperään on mahdollisimman pieni.

Loppusijoitustilojen suunnittelu – tilasuunnittelun ja ympäristön vuoropuhelua

Autamme loppusijoituslaitokselle sijoituspaikkojen ja -ratkaisujen vertailussa ja soveltuvimman sijaintipaikan tunnistamisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Ohjaamme yhdessä pitkäaikaisturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa loppusijoitushankkeessasi muiden suunnittelijoiden ja rakentajien työtä. Opastamme ja koulutamme urakoitsijoita ja tilojen käyttäjiä huomioimaan pitkäaikaisturvallisuuden vaatimukset erityisesti laitoksen rakennusvaiheessa. Lue lisää: Pitkäaikaisturvallisuus

Kustannusarviot loppusijoitusohjelman kaikissa vaiheissa

Tuotamme raportit ja suunnitelmat, jotka vastaavat viranomaisten ja lupaprosessin vaatimuksia.

Autamme lisäksi ohjaamaan loppusijoituslaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa tehtyjä valintoja kustannustehokkaasti. Laadimme puolestasi kustannusarviot, joka voivat liittyä loppusijoitusohjelman tutkimuksiin, konseptin kehittämiseen, suojaamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön sekä laitoksen sulkemiseen. Tuemme kustannussuunnittelua hankkeen kaikissa vaiheissa.

Laaja-alaiset ydinjätteiden sijoitusratkaisut

Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme kattaa loppusijoitusratkaisut matala- ja keskiaktiivisen jätteen sijoittamisesta maanpinnan läheisyyteen korkea-aktiivisen jätteen sijoittamiseen syvälle kallioperään. Autamme myös pitkäaikaisissa välivarastointiratkaisuissa.

Olemme olleet 40 vuotta mukana suunnittelemassa Suomeen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta, joka sai ensimmäisenä maailmassa rakentamisluvan. Olemme työskennelleet ja työskentelemme parhaillaan suunnittelun ohjaajina ja asiantuntijoina useissa kymmenissä loppusijoitusohjelmissa eri puolilla maailmaa

Moninkertaiset vapautumisesteet

Ydinjätteen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus perustuu toisiaan tukeviin vapautumisesteisiin. Kallioperä toimii ketjun viimeisenä esteenä, mutta pääasiallisesti turvallisuus saavutetaan eristämällä kapseloitu jäte kallioperästä savitäytöllä siten, että kapselointi kestää tiiviinä. Lue lisää asiantuntijapalveluistamme: Saviesteet ja täyttöratkaisut

SUUNNITTELUKUMPPANI LOPPUSIJOITUSOHJELMAN KAIKISSA VAIHEISSA

  • Esi- ja konseptisuunnittelu: Teemme vaihtoehtoiset luonnossuunnitelmat useampien tarpeiden ja ratkaisutapojen perusteella. Tuemme paikan valintaa laatimalla selvitykset sijaintipaikkojen soveltuvuudesta. Autamme edistämään projektin hyväksyttävyyttä ja sidosryhmäviestintää.
  • Luonnossuunnittelu: Tarkennamme suunnitelmia valitulle sijaintipaikalle, kuten mistä rakentaminen aloitetaan ja miten pääsy tiloihin toteutetaan.
  • Lupavaihe: Laadimme suunnitelmat viranomaisten lupaprosessia varten.
  • Rakennusvaihe: Ohjaamme rakentamista ja vastaamme mahdollisiin muutoksiin pitkäaikaisturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Varaudumme suunnittelussamme teknologian ja energiaratkaisujen kehittymiseen rakentamisen aikana.
  • Käyttö: Tuotamme ohjeistukset ja dokumentaation loppusijoitustilan käyttämiseen.
  • Sulkeminen: Isoissa loppusijoituslaitoksissa osa tiloista voi olla jo suljettu kun osaa vasta rakennetaan. Laadimme suunnitelmat ja niitä vastaavat kustannuslaskemat.

KYSY LISÄTIETOJA

Teemu Laurila
Teemu Laurila

yksikönjohtaja, ydinjätehuolto
+358 44 421 1210
teemu.laurila@ains.fi
koko Suomi

Timo Saanio
Timo Saanio

hankekehitysjohtaja
+358 40 506 5671
timo.saanio@ains.fi
koko Suomi

”Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu on suunnittelua miljoonien vuosien aikajänteellä.”

KOETELLUT RATKAISUT

Saat rinnallesi erittäin kokeneen, hyväksi todettujen ratkaisujen jakamiseen sitoutuneen, kokonaisvaltaisen kumppanin loppusijoituksen luotettavaan toteutukseen.

KUSTANNUSTIETOISUUS

Teet taloudellisesti järkeviä valintoja ja säästät koetelluilla ratkaisuilla aikaa ja rahaa.

KAIKISSA VAIHEISSA

Viet hankkeen läpi sujuvasti konseptisuunnittelusta sulkemiseen.

Palveluun liittyvät referenssit

Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Pyhäjoki/Eurajoki
Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Pyhäjoki/Eurajoki
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka, Wolsong, Korea
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka, Wolsong, Korea
SKB, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Forsmark, Ruotsi
SKB, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Forsmark, Ruotsi
Syvä geologinen loppusijoituslaitos, Tsekki
Syvä geologinen loppusijoituslaitos, Tsekki
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen maanpeitteinen loppusijoituslaitos, Liettua
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen maanpeitteinen loppusijoituslaitos, Liettua
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Olkiluoto
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Olkiluoto

Tutustu muihin palveluihin

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus
Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus

Saviesteiden ja täyttöratkaisujen suunnittelu
Saviesteiden ja täyttöratkaisujen suunnittelu

Maanalaisten tilojen suunnittelu
Maanalaisten tilojen suunnittelu