Palvelut

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus

Ydinjätteiden loppusijoituksen täytyy olla turvallista luonnolle ja ihmisille – nyt ja tuhansien vuosien kuluttua. Pitkäaikaisturvallisuuteen erikoistuneet asiantuntijamme auttavat arvioimaan loppusijoitusratkaisun pitkäaikaisia vaikutuksia ja osoittamaan laitoksen turvallisuuden hankkeen eri vaiheissa.

OTA YHTEYTTÄ

Ydinjätteen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus perustuu pitkäaikaiseen eristämiseen ja radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen rajoittamiseen. Luvan saaminen loppusijoituslaitokselle edellyttää, että ratkaisun turvallisuus voidaan osoittaa tuhansien vuosien päähän.

Autamme laatimaan turvallisuusperustelun, jolla osoitetaan loppusijoituslaitoksen pitkäaikaisturvallisuus. Laadimme turvallisuusperustelun yhteistyössä sinun ja asiantuntijaryhmäsi kanssa kokoamalla loppusijoituslaitoksen toimintaa koskevan teknistieteellisen tiedon sekä arvioimalla tiedon luotettavuutta ja soveltuvuutta juuri sinun hankkeeseesi.

Autamme soveltamaan turvallisuusperustelun tuloksia hankkeesi käytännön ohjaustyökaluksi.

Yksittäiset tekijät eivät saa vaarantaa pitkäaikaisturvallisuutta

Loppusijoitusratkaisussa vapautumisesteiden toiminta on suunniteltava siten, että yksittäisen vapautumisesteen vajavuus tai kallioperän muutos ei vaaranna pitkäaikaisturvallisuutta. Tämä asettaa korkeita vaatimuksia myös tilojen suunnittelulle ja rakentamiselle. Lue lisää: Loppusijoitustilojen suunnittelu

Asiantuntijamme tarkastelevat turvallisuutta arvioidessaan todennäköisiä ja epätodennäköisiä tulevaisuuden kehityskulkuja, ja kokoavat tietoa niiden vaikutuksia loppusijoituslaitoksen toimintaan, radioaktiivisten aineiden vapautumiseen ja kulkeutumiseen ja sitä kautta ihmisille, eläimille ja luonnolle.

Vahvuutenamme on vankka asiantuntemus kallioperän ominaisuuksista ja vapautumisesteiden toiminnasta pitkien ajanjaksojen aikana ilmasto-olosuhteiden muuttuessa. Ne vaikuttavat mm. pohjaveden virtauksiin, pohjavesiolosuhteisiin ja kallioperän vakauteen

Loppusijoitusohjelman kaikissa vaiheissa

Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi ja turvallisuusperustelun laatiminen on olennainen osa kaikkia ydinjätteen loppusijoitusohjelman vaiheita: loppusijoituspaikan valintaa, tilojen ja teknisten vapautumisesteiden suunnittelua sekä tilojen rakentamista, käyttöä ja sulkemista. Turvallisuuusperustelua tarvitaan eri vaiheissa lupamenettelyihin ja sitä voidaan hyödyntää tutkimuksen, suunnittelun ja toteutuksen ohjauksessa.

Autamme turvallisuusperusteluihin liittyvän tiedon kokoamisessa, dokumentaation laatimisessa sekä tulosten esittelyssä lupaviranomaisille.

Laadimme yhteistyössä sinun ja asiantuntijaryhmäsi kanssa loppusijoituspaikkaan ja teknisiin vapautumisesteisiin liittyvät vaatimukset sekä koosteen ilmiöistä, tapahtumista ja prosesseista, jotka vaikuttavat sijoituspaikan olosuhteiden ja teknisten vapautumisesteiden kehittymiseen tarkasteluajanjakson aikana. Laadimme myös skenaariot siitä, miten loppusijoitustila erityisesti teknisten vapautumisesteiden osalta toimii eri olosuhteissa.

PITKÄAIKAISTURVALLISUUDEN HUIPPUASIANTUNTEMUS

  • Olemme kallioperän, turvallisuusvaatimusten ja loppusijoitushankkeen eri vaiheiden johtavia asiantuntijoita maailmassa.
  • Kokoamme ja sovellamme loppusijoituslaitosta koskevaa teknis-tieteellistä tietoa laitoksen [repository] toteutuksen ohjaustyökaluiksi.
  • Tiimimme työskentelee yhteistoiminnassa eri asiantuntemusalueita edustavien kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

KYSY LISÄTIETOJA

Pirjo Hellä
Pirjo Hellä

tiimipäällikkö, ydinjätehuolto
+358 40 073 0318
pirjo.hella@ains.fi
koko Suomi

Teemu Laurila
Teemu Laurila

yksikönjohtaja, ydinjätehuolto
+358 44 421 1210
teemu.laurila@ains.fi
koko Suomi

OIKEUTUS

Loppusijoitusratkaisun täytyy olla turvallinen – pitkäaikaisturvallisuuden osoittaminen oikeuttaa loppusijoitushankkeen toteuttamisen.

LUPA

Autamme laatimaan turvallisuusperustelun, joka vastaa kansainvälisiin ja kansallisiin säännöksiin, ja on edellytys lupien saamiseen ja hankkeen etenemiseen.

JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ

Tarjoamme ohjaustyökalut paikkatutkimukselle, loppusijoituskonseptin suunnittelulle, rakentamiselle, käytölle ja sulkemiselle. Luomme välineet ja prosessin sidosryhmävuorovaikutukseen ja loppusijoitusratkaisun hyväksyttävyyden saavuttamiseen.

Palveluun liittyvät referenssit

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen maanpeitteinen loppusijoituslaitos, Liettua
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen maanpeitteinen loppusijoituslaitos, Liettua
Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Pyhäjoki/Eurajoki
Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Pyhäjoki/Eurajoki
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Olkiluoto
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Olkiluoto
Syvä geologinen loppusijoituslaitos, Tsekki
Syvä geologinen loppusijoituslaitos, Tsekki
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka, Wolsong, Korea
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka, Wolsong, Korea
SKB, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Forsmark, Ruotsi
SKB, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Forsmark, Ruotsi

Palvelumme

Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu
Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu

Saviesteiden ja täyttöratkaisujen suunnittelu
Saviesteiden ja täyttöratkaisujen suunnittelu

Maanalaisten tilojen suunnittelupalvelut
Maanalaisten tilojen suunnittelupalvelut