Taloyhtiöt uudistavat korttelin Mellunmäessä – Suomen suurin purkavan täydennysrakentamisen hanke lähdössä käyntiin
Uutiset

Taloyhtiöt uudistavat korttelin Mellunmäessä – Suomen suurin purkavan täydennysrakentamisen hanke lähdössä käyntiin

Kahden asunto-osakeyhtiön aloitteesta syntynyt täydennysrakentamisen hanke Itä-Helsingissä on siirtymässä toteutusvaiheeseen. 1960-luvulla rakennettujen peruskorjausikäisten asuintalojen tilalle rakennetaan uusi, moderni asuinkortteli sekä palveluja Mellunmäen metroaseman läheisyyteen.

Pitkään valmisteltu kortteliuudistus Mellunmäen metroaseman välittömässä läheisyydessä on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Seitsemän kahden taloyhtiön 1960-luvulla rakennuttamaa kolmikerroksista kerrostaloa puretaan ja tilalle rakennetaan uusia omistus-, osaomistus- ja vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Asuntosijoittajaryhmä on tehnyt asunto-osakeyhtiöiden osakkeista ostotarjouksen, ja kaikki osakkaat ovat sitoutuneet myymään asunto-osakkeensa.

– Taloyhtiöiden lähtökohta on ollut, että kauppa olisi jokaiselle asukkaalle taloudellisesti kannattava ja mahdollistaisi muuton uuteen asuntoon putkiremontin hinnalla. Tavoitteena on ollut, että saamme kaikki osakkaat hankkeen taakse. Olemme erittäin tyytyväisiä, että tämä tavoite on nyt toteutunut, hankekehitysjohtaja Markus Saari A-Insinööreistä sanoo.

Taloudellisesti edullista vaihtoehtoa edessä olleelle laajalle linjasaneeraukselle on etsitty taloyhtiöissä vuodesta 2014 alkaen.

Linjasaneerauksen vaihtoehtona uutta asumista

Vuonna 2019 asunto-osakeyhtiölaki uudistui niin, että purkavaan uudisrakentamiseen ei tarvita yksimielisyyttä vaan yhtiökokous voi päättää asiasta 80 prosentin määräenemmistöllä. Mellunmäen asunto-osakeyhtiöt, Pallaksentie 1 ja Ounasvaarantie 2, ovat olleet aktiivisesti mukana ajamassa lakimuutosta.

– Monipolvinen projekti on vaatinut paljon kärsivällisyyttä. Tällä hetkellä elämme innokasta odotuksen aikaa, kun asukkaat pohtivat tulevia asumisjärjestelyjä. Kauppa antaa taloudelliset mahdollisuudet valita omaan elämäntilanteeseen sopivimman vaihtoehdon ja asumismuodon. On perheitä, jotka suunnittelevat palaavansa kotiseudulleen ja vanhempaa väkeä, jotka odottavat nykyaikaisiin, esteettömiin koteihin pääsyä, As Oy Pallaksentie 1:n puheenjohtaja Mikko Tulokas sanoo.

Mellunpuisto NÄKYMÄ MELLUNMÄENTIE_havainnekuva_700

Pari sataa metriä Mellunmäen metroasemasta sijaitsevalle tontille nousee 16 modernia asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia.

Mellunmäen kortteliprojekti on laajuudeltaan tiettävästi suurin purkavan uudisrakentamisen hanke Suomessa. Hanketta on edistänyt ja suunnitteluratkaisuja kehittänyt taloyhtiöiden kumppanina A-Insinöörit.

– Olemme käyneet kertomassa purkavan uudisrakentamisen visiostamme lukemattomille organisaatioille ja sidosryhmille ja laatineet selvityksiä kaupunkisuunnittelusta veroseuraamuksiin. Tätä vaihtoehtoa miettivillä taloyhtiöillä on edessään helpompi tie ottaa enemmän vastuuta omasta asunto-omaisuudestaan ja sen ympärillä tapahtuvasta suunnittelusta, Tulokas toteaa.

Esteettömät ja energiatehokkaat asuinkorttelit metroaseman lähettyville

Pari sataa metriä Mellunmäen metroasemasta sijaitsevalle tontille nousee 16 modernia asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia. Taloissa on pääasiassa 6-8 kerrosta ja rauhalliset sisäpihat.

Uudet asunnot tarjoavat monipuolista asumista sekä nykyaikaisen asumisen mukavuudet. Kortteleihin on suunniteltu yhteiskäyttötilat, ja viihtyisät piha-alueet. Niihin on tulossa myös liike- ja palvelutiloja mm. ravintoloille ja päiväkodille. Asemakaavasuunnittelusta on vastannut Suomen Arkkitehtipalvelu.

– Asukkaat voivat asuntokauppojen jälkeen jatkaa asumista vuokralaisina nykyisissä asunnoissaan, ja heillä on etuosto-oikeus uusista taloista. Uudisrakentamisessa katse on tätä päivää pitemmällä – siinä huomioidaan paitsi nykyiset ja tulevat asumisen tarpeet myös pitkän aikavälin ilmastovaikutukset, Markus Saari sanoo.

Alueelle on suunnitteilla mm. maalämpöön ja aurinkoenergiaan perustuva alueellinen energiaratkaisu. Helsingin kaupunki ollut vahvasti mukana suunnittelussa.

– Kortteliprojekti toteuttaa tavoitteita uudistaa Mellunmäkeä tasavertaisena ja hyvinvoivana kaupunkialueena. Täydennysrakentaminen parantaa fyysistä asumisympäristöä sekä palveluverkkoa ja tuo lisää asukkaita hyvien, vähäpäästöisten liikenneyhteyksien äärelle. Tämän kaltaisella kaavoituksella ja uudisrakentamisella olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen edistetään myös hiilineutraalisuustavoitteita, sanoo asemakaavoituksen itäisen alueyksikön päällikkö Anri Linden Helsingin kaupungilta.

Hanketta on lähdössä toteuttamaan sijoittajaryhmä, jossa ovat mukana suomalaiset asuntotuotantoyhtiöt Avain-yhtiöt, Lakea, Sato ja T2H. Myös A-Insinööreihin kuuluva AINS Investment on mukana kehitysyhtiössä sijoittajana. Lopulliset investointipäätökset tehdään lähiaikoina.

Lisätietoja:
Markus Saari, hankekehitysjohtaja, A-Insinöörit
puh. 044 981 9828
markus.saari@ains.fi

Mikko Tulokas, hallituksen puheenjohtaja, As Oy Helsingin Pallaksentie 1
puh. 040 511 7483
mikko@kortteliprojekti.com

Kimmo Aro, hallituksen puheenjohtaja, As Oy Ounasvaarantie 2
puh. 0500 431 256
kimmo@kortteliprojekti.com

Anri Linden, yksikön päällikkö, kaupunkiympäristö, Helsingin kaupunki
puh. 09 3103 7352
anri.linden@hel.fi

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen / Arkkitehtipalvelu Oy

Millaisia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia taloyhtiölläsi voisi olla? 

                                      TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

"Tämä hanke antaa taloudelliset mahdollisuudet valita omaan elämäntilanteeseen sopivimman vaihtoehdon ja asumismuodon."

Mikko Tulokas,
hallituksen puheenjohtaja,
As Oy Helsingin Pallaksentie 1

MELLUNMÄEN KORTTELI UUDISTUU

  • Nykyiset seitsemän 3-kerroksista asuintaloa puretaan.
  • 16 uudessa asuintalossa 6-8 kerrosta, yhdessä kerroksia on 12.
  • Vahvistettavaksi etenevässä asemakaavassa on yhteensä noin 67 000 kerrosneliömetriä (kem) uudisrakentamista: 59 500 kem asuinrakennusoikeutta, 1 400 kem liiketilaa sekä pysäköintitalo
  • Rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2022 aikana.
  • Kahden taloyhtiön, As Oy Ounasvaarantie 2 ja As Oy Helsingin Pallaksentie 1, yhteistä purkavan täydennysrakentamisen hanketta kehittänyt A-Insinöörit.
  • Hankkeen toteuttaa Mellunpuiston Kehitys Oy, jossa ovat mukana Avain-yhtiöt, Lakea, Sato, T2H sekä A-Insinööreihin kuuluva AINS Investment.
TILAA UUTISKIRJE