IHDA sairaala-selat-kaytava, web
Uutiset

Suomalainen osaaminen tukemassa Romanian sairaalakannan uudistusta 

Suomalaisten sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen asiantuntijat yhdistävä Integrated Hospital Design Alliance eli IHDA-ryhmä on mukana romanialaisen sairaalan uudisrakennushankkeessa. Länsi-Romaniassa sijaitseva Resita County Emergency Hospital tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita alueen 250 000 asukkaalle. 

Roolissaan A-Insinöörien sekä AW2-arkkitehtien asiantuntijat yhdessä muun IHDA-ryhmän kanssa avustavat ja arvioivat paikallisten sairaalasuunnittelijoiden työtä sekä toimivat tilaajan tukena ja konsulttina. Lue lisää IHDA-vientihankkeesta: IHDA-allianssi vie suomalaista sairaalasuunnittelun osaamista Eurooppaan

Romanian sairaalaverkosto on rakennettu pitkälti neuvostoaikana. Tekniikan ja potilaiden hoidon kehityksen myötä sairaalat ovat tulleet elinkaarensa päähän, ja maan terveydenhuollon infrastruktuuria kehitetään määrätietoisesti. Uudet sairaalat suunnitellaan ja rakennetaan potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeista lähtien. Sairaaloissa hyödynnetään uutta sairaala- ja kiinteistötekniikkaa.

– Haluamme omalla kokemuksellamme ja asiantuntemuksellamme auttaa terveydenhuollon infrastruktuurin kehittämisessä Romaniassa. Tarjoamme kattavan sairaalasuunnittelun asiantuntemuksen yhdessä paketissa toiminnallisesta suunnittelusta arkkitehtisuunnitteluun, rakennesuunnitteluun ja projektinjohtoon, Nordic Healthcare Groupin johtaja Henry Pesonen sanoo.

Uutta osaamista Romanian rakennuttajille ja suunnittelijoille

Romanian hankkeessa IHDA toimii sekä tilaajan että paikallisten suunnittelijoiden tukena. Uusimmatkin sairaalat Romaniassa ovat 1970-luvulta, joten myös maan sairaalasuunnitteluosaaminen kaipaa monin osin päivitystä.

– Tuomme uutta osaamista paikallisille sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen toimijoille. Olemme apuna suunnittelussa, arvioimme ja kommentoimme suunnitelmia sekä konsultoimme aina tarvittaessa, kertoo Granlundin varatoimitusjohtaja Jukka Vasara.

Granlundin, NHG:n, A-Insinöörien sekä AW2-arkkitehtien asiantuntijat toimivat projektiryhmän tukena vahvistaen tuntemusta uusista teknologisista sekä toiminnallisista ratkaisuista, joilla vastataan potilaiden tarpeisiin ja kehitetään terveydenhuollon ammattilaisten työtä.

Parhaillaan paikallisen suunnitteluryhmän arkkitehdit hahmottavat sairaalan kokonaisuutta ja toimintojen sijoittamista. Tavoitteena on saada aikaan nykyaikaisia vaatimuksia vastaava, toiminnallisesti ja teknisesti laadukas sairaala.

Mikä on IHDA?

  • Integrated Hospital Design Alliance eli IHDA-verkostoon kuuluvat suomalaisen sairaalasuunnittelun ja projektijohtamisen kärkiyhtiöt Granlund, A-Insinöörit, Nordic Healthcare Group, AW2-arkkitehdit, Vison ja K2S Arkkitehdit.
  • Allianssin yritysten toisiaan täydentävä osaaminen tukee älykkäiden, asiakaslähtöisten ja toiminnallisesti tehokkaiden sairaaloiden kokonaisvaltaista suunnittelua ja rakennuttamista aina hankkeen ensiaskelista tilojen käyttöönottoon ja ylläpitoon.
  • Verkoston yhteisellä vientihankkeella on luotu tunnettuutta Suomen sairaalauudistuksissa hioutuneelle tekniselle ja toiminnalliselle osaamiselle, joka tukee Itä-Euroopan sairaalarakentamisen ja terveydenhuollon uudistamista. 

 

"Uudet sairaalat suunnitellaan ja rakennetaan potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeista lähtien."


RESITA COUNTY EMERGENCY HOSPITAL -UUDISTUSHANKE LUKUINA:

  • Sijainti 75 000 asukkaan Resitan kaupungissa Länsi-Romaniassa.
  • Sairaala vastaa 250 000 asukkaan alueen hoitotarpeista.
  • Sairaalahankkeen laajuus 40 000 neliömetriä, johon sisältyy mm. 10 leikkaussalia.
  • Budjetti 150 miljoonaa euroa.
  • Uudissairaala korvaa lähes täysin nykyiset kolme sairaalaa, joista vanhin on rakennettu jo 1930-luvulla.
  • Uusi sairaala on tarkoitus saada käyttöön lähivuosina.

TILAA UUTISKIRJE