Helsingin kaupungin käynnistämän Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailun yksi rakennuspaikoista sijaitsee vilkkaalla paikalla Pasilan kaupunginosan korttelissa 17130.  Kilpailun tavoitteena on ideoida tähän Pohjois-Pasilassa sijaitsevaan kortteliin puurakenteista asuinrakentamista. A-Insinöörien akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen on laatinut ohjeet kilpailua varten asunnon ulkopuolelta tulevan melun torjuntaan puutaloissa.

Kylliäisen mukaan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ulkoseinien ja ikkunoiden ilmaääneneristävyyteen.

”Kun melu tulee asunnon ulkopuolelta, on suunnittelussa otettava huomion se, että rakenteissa on riittävästi massaa. Puussa massaa ei ole, joten on etsittävä muita ratkaisuja”, Kylliäinen taustoittaa.

Puukerrostalorakentamisessa on edelleen kehitettävää myös muualla kuin melualueilla. Ratkaisuja kuitenkin löytyy.

”Puukerrostalorakentamisen kilpailukyky riippuu melko pitkälti välipohjan ratkaisuista. Välipohja ei saa taipua liikaa ja sen on oltava myös palonkestävä. Tiivis akustiikka ja askeläänieristys ovat tärkeitä juttuja”, Kylliäinen kuvaa.

Pasilan kohteessa on erityistä huomiota kiinnitettävä ulkoseinien ja ikkunoiden ilmaääneneristävyyteen. A-Insinöörien Kylliäinen ja projektipäällikkö Antti Mikkilä ovat laatineet Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailulle ohjeet siitä, miten akustiikka ja meluntorjunta voidaan ottaa huomioon puurakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa.

Ohjeissa Kylliäinen ja Mikkilä esittävät ulkovaipan ääneneristystä koskevat määräykset ja kuvaavat, miten puurakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys muodostuu. He esittävät esimerkkilaskelmin, millaisia vaatimuksia ikkunoiden ja ulkoseinärakenteiden ääneneristävyydelle voidaan johtaa kaavamääräyksen perusteella.  Lisäksi he kuvaavat rakenneperiaatteita ja ratkaisuja, joilla vaatimustaso voidaan saavuttaa puurakennuksessa.

Lisätietoja akustiikkasuunnittelusta puurakentamisessa antaa:

Mikko Kylliäinen
yksikönjohtaja, akustiikkasuunnittelu
A-Insinöörit
puh. 040 641 8959
mikko.kylliainen@ains.fi

Mikko Kylliäinen esitelmöi akustiikan huomioimisesta puurakennuksissa keskiviikkona 10.10. FinnBuild -messuilla Helsingin Messukeskuksessa Rakennuslehden lavalla klo 15.30-17.00:

https://finnbuild.messukeskus.com/