Suomen pisin maantietunneli, Tampereen Rantatunneli, on rakennettu allianssimallilla. A-Insinöörit vastasi suunnittelusta.
Referenssit

Tampereen Rantatunneli – Maailman parhaana palkitussa allianssissa luotiin teknisiä innovaatioita ja uutta projektikulttuuria

Tampereen Rantaväylän tunneli on Suomen pisin maantietunneli. Se on palkittu paitsi vuoden 2016 RIL-palkinnolla myös maailman parhaana megaluokan projektina. Vaativan rakennushankkeen onnistuminen perustui eri osapuolten saumattomalle yhteistyölle ja kyvylle ratkaista vauhdissa vastaantulevia ongelmia. Rantatunneli saatiin valmiiksi kustannustehokkaasti ja aikataulusta edellä – laadusta tinkimättä.

 

Tampereen rantaväylälle vuonna 2017 valmistunut, A-Insinöörien suunnittelema Rantatunneli on osoitus allianssimallin voimasta synnyttää onnistumisia ja innovaatioita infrarakentamisessa ja rakentamisen alalla yleensä. 

 Rantatunneli saanut tunnustusta mm. maailman parhaana suurhankkeena. Lue lisää: Tampereen rantatunneli palkittiin maailman parhaana megaluokan projektina

A-Insinöörien vastuulla oli Rantatunneli koko suunnittelu alihankintoineen. Rakennushanke oli teknisesti erityisen vaativa, sillä kohde sijaitsee aivan kaupungin ytimessä, ja yli kahden kilometrin mittainen tunneli on suhteellisen pitkä maantietunneliksi.

Onnistuminen vaati tekijöiltään lukemattomien rakentamiseen liittyvien yksityiskohtien yhteensovittamista sekä monialaista riskien ennakointia ja hallintaa ensimmäisestä suunnittelutyöpajasta alkaen.

– Tärkeää oli, että aikataulun tai budjetin hallinnassa ei tingitty työn laadusta tai turvallisuudesta. Sen sijaan keskityimme tehokkuuden lisäämiseen, allianssin projektipäällikkö Mauri Mäkiaho Väylävirastosta tarkentaa hankkeen lähtökohtia.

– Jotta rakentamisvaihe saatiin mahdollisimman sujuvaksi, maan alle luotiin aina tarvittaessa tekijöille ja laitteille enemmän tilaa kuin mitä pelkät tekniset ratkaisut vaativat. Tällaisilla ratkaisuilla sujuvoitettiin työmaan logistiikkaa ja tehostettiin toteutusta.

Uusi teknisiä ratkaisuja lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja turvallisuuteen

Turvallisen ja toimivan tunneliratkaisun rakentamisen ohella Rantatunneli-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää alaa ja yhteistyötä sekä ideoida ja innovoida uutta. 

– Rakennusvaiheessa A-Insinöörit muiden allianssiosapuolten kanssa myötävaikutti merkittävästi uusien innovaatioiden syntyyn. Silloin luotiin koko joukko uusia teknisiä ratkaisuja liittyen muun muassa tunnelin lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja turvallisuuteen, Mäkiaho kertoo.

Tunnelin käyttäjien suuntaan näkyvimpiä ovat kierteiset törmäyspuskurit tunnelin seinämillä sekä paloturvallisuutta lisäävät ratkaisut.

– Palojen estämiseksi toteutettiin tavanomaista useampia teknisiä ratkaisuja. Lisäksi keksittiin uusia keinoja mahdollisten tulipalojen aiheuttamien vaurioiden vähentämiseksi, Mäkiaho kertoo.

Sujuva projektinhallinta mahdollisti aikataulujen alituksen

Rakennushankkeen konkreettisena onnistumisen merkkinä oli aikatavoitteen alittaminen laatutavoitteista tinkimättä. Aikatauluihin vaikutti merkittävästi juoheva viranomaisyhteistyö, joka näkyi rakennushankkeen arjessa joka päivä.

Tavoitteiden saavuttamisesta kertoo myös se, että Väyläviraston tiesuunnitelma voitiin toteuttaa sellaisenaan. Mitään ei tarvinnut karsia suunnitelmasta – päin vastoin. Matkan varrella tehdyillä muutoksilla vietiin lopputulosta taloudellisesti ja laadullisesti parempaan suuntaan. 

Tampereen Rantatunneli on maanalaisen rakentamisen taidonnäyte.

Maan alla eri kaistalla virtaava liikenne turvallisuus varmistetaan Rantatunnelissa monenlaisin teknisin innovaation. Tunnusomaisin niistä on piippu, jolla parannetaan tunnelin suuaukkojen ilmanlaatua.

Suunnannäyttäjän opit käyttöön tulevaisuuden rakennushankkeissa

Maantietunnelihankkeen ansiosta liikenne rantaväylällä sujuu nyt turvallisesti, ja vanhan valtatieosuuden tilalle kauniiseen järvenrantamiljööseen on vapautunut tilaa ihmisiä paremmin palvelevalle maankäytölle.
 
Näsijärven ranta-alue tulee konkreettisesti lähemmäksi kaupunkilaisten elämää, kun alueelle voidaan nyt rakentaa lisää asuntoja, kevyen liikenteen väyliä, palveluita ja virkistysalueita.
 
Tunnelihankkeen saumattoman yhteistyön tuloksena syntyneet uudet tekniset ratkaisut tulevat hyödyksi tulevaisuuden kalliorakentamisessa.


Rantatunnelin esimerkistä rohkaistuneena moni yksityinen ja julkinen rakennuttaja on ottanut käyttöön allianssin rakennusprojektien yhteistoimintamallina.
Lue lisää: Kymmenen kysymystä ja vastausta allianssimallista.

 

Suunnittelisimmeko sinunkin kohteesi?

OTA YHTEYTTÄ

 

KYSY LISÄTIETOJA

Vesa Järvinen

Vesa Järvinen

toimialajohtaja

civil engineering

+358 40 652 9898 vesa.jarvinen@ains.fi Tampere

"Iso konkreettinen onnistumisen merkki on aikatavoitteen alittaminen laatutavoitteista tinkimättä."

Mauri Mäkiaho,
projektipäällikkö
Liikennevirasto

RANTATUNNELI MAAILMAN PARAS PROJEKTI

  • Suomen pisin maantietunneli, 2,3 km, valmistui 2017.
  • Ensimmäinen allianssimallilla toteutettu julkinen tiehanke.
  • Rakentaminen alkoi syksyllä 2013.
  • Rantatunneli vapautti suuren kaistaleen Tampereen pohjoista keskustaa kaupunkilaisten käyttöön ja mahdollisti paremman pääsyn Näsijärven rantaan.
  • Kaupungin ytimessä sijaitseva tunneli vaati suuren määrän silta- ja taitorakenteita.
  • Palkinnot: IPMA Global Awards Maailman paras suuren mittaluokan projekti 2018, PRY:n Vuoden projekti 2017, RIL-palkinto 2016
  • Allianssiin kuuluivat Tampereen kaupunki,  Väylävirasto, Lemminkäinen Infra ja A-Insinöörit.
Opas maanalaiseen rakentamiseen - valjasta maanalainen potentiaali käyttöön ja tutustu A-Insinöörien oppaaseen.