Tampereen Rantaväylän tunneli on Suomen pisin maantietunneli. Se on palkittu paitsi vuoden 2016 RIL-palkinnolla myös maailman parahaana megaluokan projektina. Vaativan rakennushankkeen onnistuminen perustui eri osapuolten saumattomalle yhteistyölle ja kyvylle ratkaista vauhdissa vastaantulevia ongelmia parhaita ideoita hyödyntäen. Näin hanke saatiin maaliin kustannustehokkaasti ja aikataulusta edellä – laadusta tinkimättä.

A-Insinöörien vastuulla oli koko hankkeen suunnittelu alihankintoineen. Rakennushanke oli teknisesti erityisen vaativa, sillä kohde sijaitsee aivan kaupungin ytimessä, ja yli kahden kilometrin mittainen tunneli on suhteellisen pitkä maantietunneliksi. Hankkeen onnistuminen vaati tekijöiltään lukemattomien rakentamiseen liittyvien yksityiskohtien yhteensovittamista sekä monialaista riskien tunnistamista ja hallintaa heti ensimmäisestä suunnittelutyöpajasta alkaen.

– Tärkeää oli, että aikataulun tai budjetin hallinnassa ei tingitty työn laadusta tai turvallisuudesta. Sen sijaan keskityimme tehokkuuden lisäämiseen. Jotta rakentamisvaihe saatiin mahdollisimman sujuvaksi, aina tarvittaessa maan alle luotiin tekijöille ja laitteille enemmän tilaa kuin mitä pelkät tekniset ratkaisut tiloilta vaativat. Tällaisilla ratkaisuilla sujuvoitettiin työmaan logistiikkaa ja tehostettiin toteutusta, tarkentaa hankkeen lähtökohtia Rantatunnelin allianssin projektipäällikkö Mauri Mäkiaho Liikennevirastosta.

Jotta maan alla kuudella eri kaistalla virtaava liikenne saatiin sujumaan turvallisesti, A-Insinöörit kehitti taidokkaalla maanalaisella rakentamisella tunnelin käytettävyyteen täysin uudenlaisia ratkaisuja.

Mauri Mäkiaho

Liikennevirasto

Turvallisen ja toimivan tunneliratkaisun rakentamisen ohella Rantatunneli-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää alaa ja yhteistyötä sekä ideoida ja innovoida uutta.

– Rakennusvaiheessa A-Insinöörit muiden allianssiosapuolten kanssa myötävaikutti merkittävästi uusien innovaatioiden syntyyn. Silloin luotiin koko joukko uusia teknisiä ratkaisuja liittyen muun muassa tunnelin lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja turvallisuuteen. Näistä käyttäjien suuntaan näkyvimpiä ovat kierteiset törmäyspuskurit tunnelin seinämillä ja toisaalta paloturvallisuusratkaisut. Palojen estämiseksi on toteutettu lukuisia ratkaisuja ja enemmän kuin aiemmin, ja niiden lisäksi tehtiin ratkaisuja myös mahdollisten tulipalojen aiheuttamien vaurioiden vähentämiseksi, Mäkiaho kertoo.

Sujuva projektinhallinta mahdollisti aikataulujen alituksen

Rakennushankkeen isona konkreettisena onnistumisen merkkinä on aikatavoitteen alittaminen laatutavoitteista tinkimättä. Aikatauluihin vaikutti merkittävästi juoheva viranomaisyhteistyö, joka näkyi rakennushankkeen arjessa joka päivä.

Rantatunnelin tavoitteiden saavuttamisesta kertoo myös se, että Liikenneviraston tiesuunnitelma voitiin toteuttaa sellaisenaan. Mitään ei tarvinnut jättää suunnitelmasta pois, ja matkan varrella tehdyt muutokset veivät tunnelia vain parempaan suuntaan niin laadullisesti kuin taloudellisesti.

Nyt luodut ratkaisut ja toimintamallit käyttöön tulevaisuuden rakennushankkeissa

Maantietunnelin rakennushankkeen lopputuloksena liikenne sujuu nyt turvallisesti, ja vanhan valtatieosuuden tilalle kauniiseen järvenrantamiljööseen on vapautunut tilaa ihmisiä paremmin palvelevalle maankäytölle. Näsijärven ranta-alue tulee konkreettisesti lähemmäksi kaupunkilaisten elämää, kun alueelle pystytään rakentamaan lisää asuntoja, kevyenliikenteenväyliä, palveluita ja virkistyskäyttöä.

Rantatunnelin esimerkistä rohkaistuneena moni yksityinen ja julkinen tilaajataho on ottanut käyttöön allianssin rakennusprojektien yhteistoimintamallina. Lisäksi tunnelihankkeen saumattoman yhteistyön tuloksena syntyneet uudet tekniset ratkaisut voidaan hyödyntää edelleen tulevaisuuden kalliorakentamisessa.

Rantatunnelin onnistunut toteutus on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Hankkeen aikana syntyneet uudistukset jäävätkin nyt elämään tulevaisuuden rakennusprojekteihin.