Tehokkaimmat ja toimivimmat tilat rakennetaan sairaalan käyttäjäkuntaa kuuntelemalla, ja pohja sille luodaan jo hankkeen ensimetreillä. Tämä tiedetään Lapin keskussairaalan laajennuksessa. A-Insinöörit tukee sairaanhoitopiiriä hankkeessa yhteistoiminnallisen allianssimallin avulla, mm. VR-teknologiaan tukeutuen.

Sairaala on kompleksinen ympäristö suunnitella, sillä eri osastoilla on hyvin erilaisia tarpeita, joita suunnittelijan voi olla vaikeaa hahmottaa.

”Lapin keskussairaalassa virtuaalitodellisuuden avulla on saatu kattavampi ymmärrys siitä, mitä kaikkea sairaalan henkilökunta tekee ja miten he toimivat tilassa. VR-teknologiaa hyödyntämällä voidaan välttyä monilta suunnitteluvirheiltä, jotka perinteisessä suunnittelussa voisivat jäädä huomiotta”, kertoo rakennuttajakonsulttina toimiva projektipäällikkö Tuomo Nevala A-Insinööreistä.

Käyttäjälähtöisen, toiminnallisuuteen perustuvan suunnittelun tueksi A‑Insinöörit ideoi työpajat, joissa tilasuunnitelmia on esitelty sairaalaan henkilökunnalle ja asiakkaista koostuville ryhmille VR-lasien avulla syksystä 2018 alkaen. Kehitysvaiheessa olevan laajennusosan rakentaminen alkaa vuonna 2020.

Sairaalan henkilöstö osallistuu työpajoihin oman työnsä ohella, ja vaikka ajan irrottaminen suunnittelutyöhön on toisinaan haastavaa. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen on kuitenkin mahdollistanut nopean palautteen ja päätöksenteon.

”VR-työpajoissa olemme voineet esimerkiksi tarkastella, onko tilojen järjestys potilaan hoidon kannalta oikea. Esimerkiksi esteettömyyden potilassängyn ympärillä pystyy todella kokemaan. Muutoksia koskevat päätökset olemme tehneet saman tien”, kuvailee suunnittelukoordinaattori Jaana Eubanks Lapin sairaanhoitopiiristä.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2017. Sen pohjana toimivat kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun tulokset ja Inhimillisesti tehokas uusi sairaala ‑konsepti. Laajennukseen kuuluvat muun muassa päivystysosasto, leikkaussalit ja sairaala-apteekki (n. 24 500 brm2) sekä psykiatrinen sairaala (7 950 brm2). Lapin keskussairaalan laajennuksen rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2019 ja hankkeen on määrä valmistua kesällä 2023.

”Työpajoissa on tärkeää, että kaikki osallistujat tietävät, mitä vastauksia tällä kertaa haetaan suunnittelun tueksi. Näin säästetään sairaalan käyttäjien ja suunnittelijoiden aikaa sekä hankkeen kustannuksia, kun kaikkiin yksityiskohtiin ei takerruta liian varhain.”
Tuomo Nevala, A-Insinöörit

VR-lasit vievät hoitajat ja lääkärit vielä rakentamattomaan työympäristöön

Työpajoja varten A-Insinöörit käänsivät aikaisemmat tietomallit VR-laseille sopiviksi. Työpajoissa niitä tarkastelevat sairaalahenkilöstöstä kootut käyttäjäryhmät, joissa on 4-8 henkilöä. Mukana on ollut jo hankkeen kehitysvaiheeseen mennessä monipuolisesti sairaalan henkilöstöä ylilääkäristä hoitajiin ja siivoushenkilöstöön. Potilaita edustaa asiakasraati.

Yhtä tilaa katselmoidaan kolmekin kertaa suunnittelun eri vaiheissa. Ensimmäisissä tapaamisissa kerätään kommentteja huoneen kokoon, muotoon ja muihin suuriin linjoihin liittyen. Huomiota kiinnitetään muun muassa tilojen esteettömyyteen ja ergonomiaan. Myöhemmin edetään yksityiskohtiin, kuten tilojen varusteluun, kalusteisiin ja värivalintoihin.

Paikalla on myös eri alojen erikoissuunnittelijoita, joilta voi kysyä esimerkiksi talotekniikkaan tai sähkösuunnitteluun liittyviä kysymyksiä.

Toimivat tilat auttavat sairaalahenkilökuntaa jaksamaan työssään

”Olen aikaisemmissa hankkeissa huomannut, että toimivilla tiloilla on merkitystä työntekijöiden kuormitukseen ja jaksamiseen. On tärkeää ottaa sairaalan henkilökunta mukaan tilojen suunnitteluun. Vaikka olisi suunnitellut sairaaloita aikaisemmin, jokaisella sairaalalla on omat toimintatapansa”, Nevala sanoo.

Hanke on vaatinut vetäjiltään myös kykyä muutosjohtamiseen. Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun on kasvattanut sairaalahenkilökunnan luottamusta hanketta kohtaan.

”Näin suuren sairaalan laajennuksen suunnittelu kestää väistämättä pitkään ja välillä osa henkilöstöstä on epäillyt, tuleeko uutta sairaalaa lainkaan. Vaikka suunnitteluprosessiin osallistuminen vaatii henkilökunnalta aikaa, on osallistuminen ollut motivoivaa ja palaute positiivista”, Jaana Eubanks kiittää.

Lisää blogissa: Miten virtuaalitodellisuus mullistaa osallistavan suunnitteluprosessin.

Soveltuuko allianssimalli seuraavaan hankkeeseesi? Lataa opas hankkeen toteutusmuodon valintaan.

 

Opas toteutusmuodon valintaan rakennushankkeessa

Opas toteutusmuodon valinta hankkeessa