Lapin keskussairaalan sairaalahankkeessa hyödynnettiin virtuaalitodellisuutta suunnittelutyön apuna.
Referenssit

Allianssimalli ja VR-teknologia auttavat Lapin keskussairaalan laajennushanketta onnistumaan

Tehokkaimmat ja toimivimmat tilat rakennetaan sairaalan käyttäjäkuntaa kuuntelemalla. Tämä tiedetään Lapin keskussairaalan laajennuksessa. A-Insinöörit tukee sairaanhoitopiiriä yhteistoiminnallisen allianssimallin ja VR-teknologian avulla.

Sairaala on kompleksinen ympäristö suunnitella. Osastoilla on erilaisia tarpeita, joita suunnittelijan voi olla vaikeaa hahmottaa.

– Lapin keskussairaalassa on virtuaalitodellisuuden avulla saatu kattavampi ymmärrys siitä, mitä kaikkea sairaalan henkilökunta tekee ja miten he toimivat tilassa. VR-teknologiaa hyödyntämällä voidaan välttyä monilta suunnitteluvirheiltä, jotka perinteisessä suunnittelussa voisivat jäädä huomiotta, kertoo rakennuttajakonsulttina toimiva projektipäällikkö Tuomo Nevala A-Insinööreistä.

Käyttäjälähtöisen, toiminnallisuuteen perustuvan suunnittelun tueksi A‑Insinöörit ideoi VR-työpajat, joissa tilasuunnitelmia on esitelty sairaalaan henkilökunnalle ja asiakkaista koostuville ryhmille VR-lasien avulla syksystä 2018 alkaen. Kehitysvaiheessa olevan laajennusosan rakentaminen alkaa vuonna 2020.

Vaikka ajan irrottaminen suunnittelutyöhön on toisinaan haastavaa, osallistuu sairaalan henkilöstö  työpajoihin oman työnsä ohella. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen on kuitenkin mahdollistanut nopean palautteen ja päätöksenteon.

– Työpajoissa olemme voineet esimerkiksi tarkastella, onko tilojen järjestys potilaan hoidon kannalta oikea. Esteettömyyden potilassängyn ympärillä pystyy todella kokemaan. Muutoksia koskevat päätökset olemme tehneet saman tien, kuvailee suunnittelukoordinaattori Jaana Eubanks Lapin sairaanhoitopiiristä.

VR-teknologia  tutustuttaa  hoitajat ja lääkärit rakentamattomaan työympäristöön

 A-Insinöörit käänsivät aikaisemmat tietomallit VR-laseille sopiviksi 4-8 hengen työpajoja varten. Mukana on ollut jo hankkeen kehitysvaiheeseen mennessä sairaalan henkilöstöä ylilääkäristä hoitajiin ja siivoushenkilöstöön. Potilaita edustaa asiakasraati.

Yhtä tilaa katselmoidaan kolmekin kertaa suunnittelun eri vaiheissa. Ensimmäisissä tapaamisissa kerätään havaintoja huoneen koosta, muodosta ja muista suurista linjoista. Huomiota kiinnitetään muun muassa tilojen esteettömyyteen ja ergonomiaan. Myöhemmin edetään yksityiskohtiin, kuten tilojen varusteluun, kalusteisiin ja värivalintoihin. Paikalla on myös eri alojen erikoissuunnittelijoita, jotka vastaavat esimerkiksi talotekniikkaan tai sähkösuunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Toimivat tilat auttavat jaksamaan työssä

–  Toimivilla tiloilla on merkitystä työntekijöiden kuormitukseen ja jaksamiseen. Siksi on tärkeää ottaa henkilökunta mukaan tilojen suunnitteluun. Vaikka olisi suunnitellut sairaaloita aikaisemmin, on jokaisella sairaalalla omat toimintatapansa, Nevala sanoo.

Hanke on vaatinut vetäjiltään myös kykyä muutosjohtamiseen. Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun on kasvattanut sairaalahenkilökunnan luottamusta hanketta kohtaan.

– Näin suuren sairaalan laajennuksen suunnittelu kestää väistämättä pitkään. Välillä osa henkilöstöstä on epäillyt, tuleeko uutta sairaalaa lainkaan. Vaikka suunnitteluprosessiin osallistuminen vaatii henkilökunnalta aikaa, on osallistuminen ollut motivoivaa ja palaute positiivista, Jaana Eubanks kiittää.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2017. Sen pohjana toimivat kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun tulokset ja Inhimillisesti tehokas uusi sairaala ‑konsepti. Laajennukseen kuuluvat muun muassa päivystysosasto, leikkaussalit ja sairaala-apteekki (n. 24 500 brm2) sekä psykiatrinen sairaala (7 950 brm2). Lapin keskussairaalan laajennuksen rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2019 ja hankkeen on määrä valmistua kesällä 2023.

Saisiko olla vankkaa projektijohtamista!


HANKKEEN JOHTAMINEN

 

"On tärkeää, että kaikki osallistujat tietävät, mihin kysymyksiin työpajassa haetaan vastauksia. Näin säästetään sairaalan käyttäjien ja suunnittelijoiden aikaa sekä hankkeen kustannuksia, kun kaikkiin yksityiskohtiin ei takerruta liian varhain."

 

Tuomo Nevala,
projektipäällikkö
A-Insinöörit

 

New call-to-action

KYSY LISÄTIETOJA

Ari-Matti Jänkälä

Ari-Matti Jänkälä

rakennuttamisjohtaja

rakennuttaminen Pohjois-Suomi

+358 50 058 1260 ari-matti.jankala@ains.fi Rovaniemi, Oulu, Kajaani