Uusi opas neuvoo vähähiiliseen rakentamiseen rakennushankkeen johtamisessa
Uutiset

A-Insinööreiltä uusi opas rakennusalan toimijoille: ”Jokainen rakennushanke voi olla vähähiilinen”

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää merkittäviä muutoksia kaikilta rakennusalan toimijoilta. A-Insinöörit on laatinut alan käyttöön vähähiiliseen rakennuttamisen oppaan, joka auttaa hiilipäästöjen vähentämiseen järjestelmällisesti, osana rakennushankkeen muuta johtamista.

– Kiinteistö- ja rakennusalalla ei ole mitään syytä jäädä odottamaan viranomaisten tai lainsäätäjien asettamia raja-arvoja hiilipäästöille. Hiilijalanjäljen ohjaus on mahdollista jokaisessa rakennushankkeessa jo nyt, kestävän kehityksen johtaja Liisa Jäätvuori A-Insinööreistä sanoo.

A-Insinöörien julkaisema Vähähiilisen rakennuttamisen opas auttaa kiinteistönomistajia, kiinteistökehittäjiä sekä kaupunkien ja kuntien rakennuttamisesta vastaavia asiantuntijoita tarttumaan hiilipäästöjen minimointiin järjestelmällisesti, osana rakennushankkeen johtamista ja ohjausta.

Opas kertoo, mitä rakentamisen hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä on tärkeä tietää, auttaa tunnistamaan rakennushankkeen merkittävimmät päästölähteet sekä tekemään vähähiilisiä valintoja muut reunaehdot huomioiden hankkeen kaikissa vaiheissa.

– Tähän asti rakennusalalla on keskitytty rakennusten käytönaikaisiin päästöihin ja saatukin energiatehokkuudella aikaan merkittäviä ilmastohyötyjä. Koko elinkaari ja rakentamisen aiheuttama hiilipiikki on jäänyt paljon pienemmälle huomiolle. Se on kuitenkin yksi merkittävimmistä asioista, joihin voimme alalla vaikuttaa, Liisa Jäätvuori sanoo.

Opas auttaa soveltamaan ympäristöministeriön laatimaa vähähiilisyyden arviointimenettelyä käytännössä sekä kehittämään toimintatapoja tulevan kaavoitus- ja rakennuslain vaatimusten mukaisiksi.

– Rakennuttajien haasteena on oikeantasoisten hiilijalanjälkitavoitteiden asettaminen. Ratkaisut kehittyvät koko ajan ja vähähiilisyyteen päästään eri hankkeissa eri tavoin ja eri lukemin. Lähestymme aihepiiriä esimerkkien kautta ja opastamme toimintamalleihin, jotka ovat päteviä hankkeesta toiseen, vähähiilisen rakentamisen asiantuntija, oppaan toinen kirjoittaja Hannele Ahvenniemi A-Insinööreistä kertoo.

Oppaan taustalla on A-Insinöörien ja RAKLI ry:n yhteistyössä 2020–2021 järjestämä vähähiilisen rakennuttamisen klinikka. Opas on jatkoa 25 rakennuttajaorganisaation klinikkatyöskentelystä julkaistulle raportille.

– Jokainen rakennushanke voidaan toteuttaa vähähiilisesti. Oppaan avulla voidaan saavuttaa 50 prosentin hiilipäästösäästö, ja kompensoimalla neutraalius. Markkinan kehittyessä tähän on mahdollista päästä kustannustehokkaasti yhä useammassa hankkeessa, Liisa Jäätvuori sanoo.

Vähähiilisen rakennuttamisen opas julkaistaan tiistaina 21.9.2021 A-Insinöörien webinaarissa, ja se on ladattavissa maksutta A-Insinöörien verkkosivuilta www.ains.fi/oppaat/vahahiilinen-rakennuttaminen.

Lisätietoja:
Liisa Jäätvuori, johtaja, kestävä kehitys, A-Insinöörit
puh. 044 300 1358
liisa.jaatvuori@ains.fi

Hannele Ahvenniemi, vähähiilisen rakentamisen asiantuntija, A-Insinöörit
puh. 040 777 6892
hannele.ahvenniemi@ains.fi

 

"Oppaan avulla rakennushankkeissa voidaan saavuttaa 50 prosentin hiilipäästösäästö, ja kompensoimalla neutraalius."

Liisa Jäätvuori,
kestävän kehityksen johtaja
A-Insinöörit

 

A-Insinöörien ppas vähähiiliseen rakennuttamiseen