Vantaa_Jokiniemi_Raitti_nettiin
Uutiset

Tikkurilan osaamiskampus etenee – pääradan varteen nousee oppilaitosten ja yritysten ekosysteemi

Tikkurilan Jokiniemeen rakennetaan merkittävä opiskelijoiden ja työpaikkojen keskittymä, jossa kaikkialle pääsee esteettömästi kävellen ja pyöräillen. Maan alla tärinän ja runkomelun torjunta sekä kunnallistekniikka yhdistyvät kekseliäällä tavalla. A-Insinöörit vastaa Vantaan kärkihankkeessa muun muassa katusuunnitelmista ja tärinäntorjunnasta.

Tikkurilan Jokiniemeen suunniteltu oppilaitosten ja yritysten yhteinen Tikkurilan osaamiskampus on siirtymässä hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun ja rakentamista edeltäviin työvaiheisiin. Yli 100 000 kerrosneliön kampusalue rakentuu vaiheittain pääradan itäpuolelle, Tikkurilan asemakeskuksen naapuriin ja tulevan Vantaan ratikan reitin varrelle.

– Kaupungin kärkihanke tuo Vantaalle uutta elinvoimaa, vahvistaa osaamista ja parantaa yritysten kasvumahdollisuuksia. Luomme keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle uutta monipuolista kantakaupunkia, jossa luonto ja resurssiviisaus on otettu vahvasti huomioon, sanoo hankejohtaja Ulla Boer Vantaan kaupungilta.

Tavoitteena on, että alueen kaava etenee valtuustokäsittelyyn loppuvuoden 2023 aikana, jolloin katuinfran rakentaminen alueella voisi alkaa kesällä 2024 ja valmistua liikennöitävään kuntoon kesäkuussa 2025.

Liikenteen solmukohdassa melun ja tärinän vaikutukset alueen toimintoihin on pyritty minimoimaan kaavoituksen ensivaiheesta asti.

– Esiselvitykset on tehty huolella ja uusimpia värähtelymittaamisen menetelmiä hyödyntäen. Kehitämme Jokiniemessä uusia vaimennusratkaisuja, jotta alue tulee olemaan myös ääniympäristöltään viihtyisä opiskelijoille, asukkaille ja työssä käyville, kertoo suunnittelujohtaja Timo Huhtala A-Insinööreistä.

Liikennetärinää torjutaan alueen esirakentamisen yhteydessä maaperään asennettavilla vaimennusrakenteilla. Etenkin tässä kohtaa eri suunnittelualojen yhteistyö on ollut tuottoisaa: tärinäntorjunnan rakenteita käytetään pehmeässä maaperässä myös vesi- ja viemäriverkoston perustuksina, joita ei nyt tarvitse rakentaa erikseen. Näin optimoidaan rakentamista toteuttamalla useaa eri tarvetta palveleva yhteisrakenne, tavoitteena resurssiviisas ja vähähiilinen rakentaminen. Stabilointirakenteessa myös käytetään kierrätettävää materiaalia.

Kunnallistekniikan suunnittelua alueella haastavat pehmeän maaperän lisäksi myös sade- ja sulamisvedet.

Hulevesien kestävästä hallinnasta on kaavassakin korkeat laatutavoitteet. Kampusalueen sisäisille kaduille ja aukioille on suunniteltu kasvillisuussaarekkeita ja puustoa, jotka viivyttävät hulevesiä ja helpottavat vesien hallintaa. Pinnat tasataan niin, että vedet ohjautuvat viivytyksen kautta viemäriverkkoon, eivätkä pääse tulvimaan radan alikulkutunneleihin, sanoo katu- ja kunnallisteknisen suunnittelun projektipäällikkö Hamilkar Alava Bergroth A-Insinööreistä.

Myös Grönberginpuistoon on suunniteltu hulevesien viivytyksen alueet.

A-Insinöörit toimii Vantaan kumppanina kampushankkeessa katujen ja puiston sekä kunnallistekniikan suunnittelijana yhdessä Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumon kanssa. A-Insinöörien vastuulla on myös geotekninen sekä ratamelun ja -tärinän torjunnan suunnittelu.

Polkupyörille 2 500 pysäköintipaikkaa

Oppimisen tilojen painopiste sijoittuu alueen pohjoisosaan, toimitilat radan ja Valkoisenlähteentien puolelle, asunnot puolestaan pääosin alueen keskelle sekä Jokiniemenkadun varteen. Kuuden hehtaarin alueelle on tulossa 1,2 kilometriä uusia katuja, joilla liikutaan etupäässä autottomasti.

Suunnittelussa on korostettu sitä, että joka paikkaan pääsee esteettömästi kävellen ja pyöräillen. Kampuksen keskiosan Kampusraitin suunnittelussa pyritään luomaan jalankulkijoille miellyttävää kävely-ympäristöä, nopea pyöräily ohjataan radan varren pääpyöräilyreitille. Hulevesi- ja kasvillisuusrakenteiden avulla katutilaa rytmitetään siten, että huoltoliikenne ei ohjaudu ihan joka paikkaan. Pyöräilijöitä varten eri puolille kampusta tulee 2 500 pyöräpysäköintipaikkaa, Alava Bergroth kertoo.

Alueelle suunnitellaan viheralueita ja vehreitä kävelyreittejä, kuten monikäyttöinen virkistysreitti Hiekkaharjusta kampusalueen läpi jokirantaan. Pyöräilyn pääreitti kulkee Grönberginraittia radan varressa. Autoliikenne on Jokiniemenkadulla, ja ajoneuvojen pysäköinti keskittyy pysäköintilaitoksiin ja liityntäpysäköintipaikoille.

Tulevaisuudessa kampuksella toimii useita julkisia ja yksityisiä koulutuksen tarjoajia, joista kaupungin palveluita edustavat Tikkurilan lukio, Vantaan ammattiopisto Varia, Vantaan aikuisopisto sekä monipuolisesti erilaisia työllistymisen ja kotoutumisen palveluja. Jokiniemeen rakennetaan myös asuntoja sekä toimi- ja liiketiloja yrityksille. Aiesopimuksin kampuksen koulutusyhteistyön kehittämiseen ovat sitoutuneet myös Careeria, Laurea-ammattikorkeakoulu, kauppaoppilaitos Mercuria, Taitotalo sekä Live-säätiö.

Kampusalue valmistuu vuosina 2024–2032.

Tikkurilan osaamiskampus numeroina:

 • 1,2 kilometriä katuverkostoa ja kaupunkitiloja.
 • Yhteensä rakentamista noin 106 300 kerrosneliömetriä.
  • Oppimisen tiloja 35 000 kerrosneliömetriä.
  • Keskustatoimintoja 71 300 kerrosneliömetriä.
  • Asuntoja 12 000–26 000 kerrosneliömetriä.
  • Toimisto-, liike- ja palvelutiloille noin 46 000–59 000 kerrosneliömetriä.
 • Kaksi pysäköintitaloa, joihin mahtuu noin 800 autoa.
 • Aseman liityntäpysäköintiin jää yli 200 maantasopaikkaa.
 • Pyörille noin 2 500 pysäköintipaikkaa.

Lisätietoja: 
Ulla Boer, hankejohtaja, Vantaan kaupunki
puh. 040 640 1971
ulla.boer@vantaa.fi

Mia Bungers, projektin johtaja, Vantaan kaupunki
puh. 040 5590350
mia.bungers@vantaa.fi

Hamilkar Alava Bergroth, projektipäällikkö, A-Insinöörit
puh. 050 517 6082
hamilkar.bergroth@ains.fi

Timo Huhtala, suunnittelujohtaja, A-Insinöörit
puh. 040 643 3762
timo.huhtala@ains.fi

Kehitämme Jokiniemessä uusia vaimennusratkaisuja, jotta alue tulee olemaan myös ääniympäristöltään viihtyisä opiskelijoille, asukkaille ja työssä käyville.

Timo Huhtala
suunnittelujohtaja
A-Insinöörit

 

OTA YHTEYTTÄ