Suunnittelijamme Mika Lemmetyinen esitteli kiitettävän arvosanan saaneen diplomityönsä tietunnelin rakenteellisista palosuojausmenetelmistä. Työnantajana onnittelemme lämpimästi Mikaa!

Mika käsittelee tutkimuksessaan ansiokkaasti erilaisia palosuojausmenetelmiä sekä niiden etuja ja haittoja.

– Erillinen palosuojaus levyillä tai massoilla on ensisijainen keino suojata kantavia rakenteita tulipalossa.
– Toissijaisena keinona voidaan käyttää rakenteen ylimitoitusta hyödyntäen mikropolymeerikuitujen sammutustyön turvallisuutta lisäävää vaikutusta.

Liikenneviraston tilaama tutkimus on osa A-Insinööreillä tehtyä Tietunnelin rakennetekniset ohjeet -julkaisun päivitystyötä. Hämeenlinnan tunnelissa syksyllä 2014 havaitut ongelmat palosuojalevyjen kiinnityksessä osoittivat palosuojausmenetelmien käyttökelpoisuuden Suomen olosuhteissa vaativan lisää tutkimusta. Osa diplomityön suosituksista julkaistaan osana keväällä valmistuvaa Tietunnelin rakennetekniset ohjeet -julkaisun päivitystä.

Työn valvojana toimi palotekniikan professori Simo Hostikka Aalto-yliopistosta. Ohjausryhmään kuului tilaajan edustaja Antti Rytkönen Liikennevirastosta sekä ohjaaja Olli Salo kallio- ja ympäristösuunnittelustamme.

Lemmetyisen diplomityö on luettavissa Aalto-yliopiston opinnäytetietokannassa.