TAYS_F-rakennus: Radiuksen viereen noussut uusi F-rakennus valmistui vuonna 2020. Rakennuksessa sijaitsee isotooppilääketiede ja verisairauksien keskus.
Uutiset

Taysin uudistuksen loppuvaihe käyntiin rakennetutkimuksilla – datalähtöinen suunnittelu nousee merkittävään rooliin

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman loppuvaihe on käynnistynyt. Tammikuussa alkaneessa esisuunnittelussa kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja rakennusten uudistamiseksi: kampuksen vanhimmat rakennukset joko peruskorjataan tai puretaan. A-Insinöörien rakennesuunnittelijat ovat jo aloittaneet tutkimukset.

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman loppuvaiheessa korjausvuorossa ovat sairaalakampuksen vanhimmat, 1960-luvulta olevat rakennukset A, B, P ja K. Rakennuksissa on monia sairaalan keskeisimpiä toimintoja, kuten leikkaussalit ja teho-osasto.

– Sairaalakampuksen vanhimpien rakennusten rakennetekniikka on tullut tiensä päähän, esimerkiksi kerroskorkeudet eivät vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Myös rakennusten vanhat välipohjat on uusittava hyvän sisäilman takaamiseksi, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin rakennuttajapäällikkö Matias Seini sanoo.

Sairaalan toiminnan tehostamiseksi suunnitelmissa on toimistotilojen vähentäminen, poliklinikka- ja leikkaussalien ajanmukaistaminen sekä vuodeosastopaikkojen muuttaminen yhden hengen huoneiksi.

– Vanhan osan uudistaminen on erityisen vaativa ja laaja kokonaisuus, jossa täytyy huomioida myös sairaalan henkilökunnan ja potilaiden päivittäisen toiminnan turvaaminen. Tässä suunnittelijoiden vuosikymmenien kokemus ja tieto sairaalahankkeista, myös Taysin aiemmista peruskorjauksista, on hyödyksi, Seini sanoo.

Datalähtöinen suunnittelu avuksi vaihtoehtojen vertailuun 

Sairaala-alueen vanhimpien rakennusten rakennetutkimukset ovat parhaillaan käynnissä. A-Insinöörit on hankkeessa mukana rakennesuunnittelun lisäksi sisäilman- ja puhtaudenhallinnan, liikenne- ja geosuunnittelun sekä myöhemmin myös akustiikkasuunnittelun osalta.

– Käymme läpi yliopistollisen sairaalan rakennepiirustuksia 1960-luvulta lähtien ja selvitämme rakennetekniikan kannalta perusteita säilyttämis- tai purkamisvaihtoehdoille. Rakennesuunnittelijamme tutkivat myös massoitteluversioita ja arvioivat niiden toteuttamiskelpoisuutta, riskejä sekä kustannustehokkuutta, yksikönjohtaja Harri Kivistö A-Insinööreistä sanoo.

Datalähtöistä suunnittelua hyödynnetään suunnittelun edetessä. Dataan ja suunnitteluautomaatioon nojaavalla tietomallinnuksella voidaan vertailla eri rakennevaihtoehtoja kustannusten ja muiden muuttujien, esimerkiksi hiilipäästöjen osalta.

– Tietomallien avulla yhteensovitetaan hankkeen arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu sekä muu tarvittava erikoissuunnittelu. On mielenkiintoista nähdä, miten paljon tietomallit ja suunnitteluautomaatio sekä niiden hyödyntäminen urakoitsijoiden tarpeisiin kehittyvät 10–15 vuoden pituisen hankkeen aikana.

Esisuunnitteluvaiheen jälkeen vuorossa on hankevaiheen suunnittelu. Ensimmäisten osien rakennusvaihe alkaa arvioilta vuonna 2024.

– Uudistettavan alueen vanhoissa rakennuksissa on myös suojeltuja osia, muun muassa korkean B-rakennuksen julkisivu ja A-osan aula. Jos esisuunnitteluvaiheessa päädytään säilyttämään mahdollisimman paljon vanhaa, suojeltaviin osiin tehdään parannuksia ja korjauksia luonnollisesti vanhaa kunnioittaen, Kivistö kertoo.

Sairaalan häiriötön toiminta on taattava

B-rakennuksen, kuten muidenkin vanhojen rakennusten, lopullinen kohtalo selviää vuoden 2021 loppupuolella, jolloin nyt käynnissä oleva esisuunnitteluvaihe päättyy.

– Häiriötön toiminta ja turvallinen rakentaminen ovat yksi hankkeen kulmakivistä. Henkilökunnalle ja potilaille täytyy järjestää väistötiloja, ja rakennusten väliset tunneliyhteydet päivittäisen toiminnan turvaamiseksi säilyttää. Esimerkiksi työmaarajaukset ja suojaseinät on suunniteltava huolellisesti, jotta sairaalan toimintakyky ei häiriinny, Kivistö kertoo tulevasta.

160 000 bruttoneliömetrin hanke vaatii rakennuttajalta sekä suunnittelijoilta vankkaa asiantuntemusta. Loppuvaiheen rakennuttamisen ja suunnittelun konsulttiryhmäksi on kilpailutuksen perusteella valittu rakennuttajatoimisto HTJ:n kokoama suunnitteluryhmä, johon kuuluvat A-Insinöörien lisäksi Raami Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, Arkkitehdit Kontukoski, UKI Arkkitehdit, Aihio Arkkitehdit, C.F. Møller Architects, Insinööritoimisto AX-LVI, Granlund, Delfoi ja Projektivisio.

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma käynnistyi vuonna 2010. Sairaalakampukselle valmistui syksyllä 2019 lasten ja nuorten sairaala, uusi pääsisäänkäynti ja maanalainen pysäköintihalli. Myös D-rakennus otettiin kokonaisuudessaan käyttöön tammikuussa 2020. Uusi rakennus psykiatrialle valmistuu 2023.

Lisätietoja:
Matias Seini, rakennuttajapäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
puh. 050 340 5366
matias.seini@pshp.fi

Harri Kivistö, yksikönjohtaja, A-Insinöörit
puh. 040 538 8780
harri.kivisto@ains.fi

"Tietomallien avulla yhteensovitetaan hankkeen arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu sekä muu tarvittava erikoissuunnittelu."

Harri Kivistö
yksikönjohtaja
A-Insinöörit

 

TILAA UUTISKIRJE