Avotoimistojen ja koululuokkien häiritsevät ääniolosuhteet vaikuttavat keskittymiseen, oppimiseen ja palautumiseen työ- tai koulupäivästä. Miten häiritsevää melua voidaan rajoittaa? Mitä haasteita avoimet oppimisympäristöt aiheuttavat suunnittelulle?

Aiheesta keskustellaan parhaillaan Akustiikkapäivillä  Espoossa. A-Insinöörien akustiikka-asiantuntijat ovat äänessä TkL Mikko Kylliäisen johdolla. Päivillä kuullaan A-Insinöörien asiantuntijapuheenvuoroja myös askelääneneristyksestä, parvekelasitusten suunnittelusta melualueilla, puuvälipohjien akustisista ominaisuuksista, liikennetärinän torjunnasta ja akustisesti vaativien rak

Kuva: Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen laajennus, Arvo 2

Asiakas: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

 

 

http://www.akustinenseura.fi/akustiikkapaivat-2017/