Suunnittelupäällikkö Tarja Nakarille SNIL-stipendi jatko-opiskeluun

Uusi tieto rakenteiden toiminnasta tukee alan kehitystä

Tampereen teknillisessä yliopistossa rakennetekniikkaa työn ohessa jatko-opiskelevan Tarja Nakarin tulevan väitöstyön aiheena on Tarttumattomilla jänteillä jälkijännitetyn paikallavalurakenteen sitkeä murto. Suomen Neuvottelevien Insinöörien Liitto (SNIL) myönsi A-Insinöörien Tarja Nakarille stipendin jatko-opintoihin.

”Rakenteiden toimintaan liittyvän tiedon lisääminen tukee alan uuden osaamisen kehittymistä ja luo alasta kehitysmyönteistä mielikuvaa”, perustelee SKOL valintaansa.

Tarja Nakari (44) työskentelee A-Insinööreillä suunnittelupäällikkönä teollisuus- ja toimitilayksikössä. Tarja mentoroi nuorempia A-Insinöörejä jännebetonikoulutuksen merkeissä. Hän on työskennellyt A-Insinööreillä vuodesta 2000.

”Osaamisen kehittäminen on osa yrityskulttuuriamme; meillä on oma A-Akatemiaksi nimetty koulutusorganisaatio”, Nakari kertoo.

Osaamisen kehittäminen on osa A-Insinöörien yrityskulttuuria; meillä on oma A-Akatemiaksi nimetty koulutusorganisaatio.

Tarja Nakari, A-Insinöörit

Tarja Nakari, suunnittelupäällikkö

A-Insinöörit

Tarja Nakarin tuoreimpiin referenssihankkeisiin kuuluu Tampereen yliopistollisen sairaalan TAYSin uudistamisohjelman rakennuksia, kuten toukokuussa käyttöön otettavat pysäköintilaitos ja ensi vuonna valmistuva D-siipi. Nakari on osallistunut vastaavana rakennesuunnittelijana Ratinan kauppakeskuksen Vuolteenkadun alaisten pysäköintitilojen ja siltakannen jännebetonirakenteiden suunnitteluun. Hän oli mukana myös käytettävyydestään kiitosta saaneen P-Hämppi-pysäköintiluolan suunnittelutiimissä.

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry ylläpitää Suomen Neuvottelevien Insinöörien Liiton (SNIL) stipendirahastoa. Nakarille myönnetty stipendi on suuruudeltaan 3000 euroa. Stipendit jaettiin SKOLin vuosikokouksen yhteydessä maanantaina 16.4.2019

Työnantaja onnittelee lämpimästi Tarjaa!

Lue lisää www.skolry.fi/uutiset

SNIL-stipendien myöntämiskriteerit:

  • Työn aiheen ja työsuunnitelman innovatiivisuus, merkitys ja liittyminen alaan
  • Opintomenestys ja opintojen merkitys erityisesti ammattiaineissa
  • Suunnittelu- ja konsulttipalveluihin liittyvä kokemus, osaaminen ja kiinnostus
  • Työn kansainvälinen merkitys sekä muut hakijan esittämät erityistekijät