A-Insinöörit panostaa entistä vahvemmin vaativaa insinööriosaamista sisältäviin yhteistyöhankkeisiin, kuten esimerkiksi maanalaiseen rakentamiseen, infrastruktuuriin, kaupunkisuunnitteluun, energia-alan ratkaisuihin ja ydinjätteen loppusijoittamiseen. Hankekehityksestä vastaavaksi johtajaksi nimitetyn Timo Saanion mukaan avain menestykseen on yhteistyö: yksittäinen toimija ei onnistu suurissa kotimaisissa tai kansainvälisissä hankkeissa ilman hyvää verkostoa.

A-Insinöörit on viimeisen vuoden aikana vienyt vauhdilla eteenpäin kansainvälistä yhteistyötä. Vuonna 2018 solmittu yhteistyömuistio Rusatom Servicen kanssa, yhteistyösopimus Fortumin kanssa Kiinan markkinoilla ja Helsinki-Tallinna-tunnelin suunnittelu yhdessä Pöyryn, Firan ja FinEst Bay Area Development -konsortion kanssa ovat esimerkkejä uusista mahdollisuuksista. Kansainvälisissä hankkeissa yhteistyöhön haetaan aina parhaat mahdolliset kumppanit.

A-Insinöörien valttikortti suurissa hankkeissa kotimassa ja ulkomailla on erittäin vahva tekninen osaaminen. ”Halu verkostoitua ja viedä asioita yhdessä eteenpäin on erittäin tärkeää”, painottaa Timo Saanio.

Positiiviset kokemukset yhteistyöstä ja uusista toimintatavoista, kuten allianssimallista, kerryttävät uskoa yhteiseen tekemiseen ja siirtyvät projektista toiseen. Asiakkaille osaaminen ja sujuva yhteistyö näkyvät luottamuksena siihen, että asiat hoituvat vastuullisesti ja aikataulussa.

Timo Saanio

”Meillä on vahva halu tehdä haaveita todeksi yhdessä maailman parhaiden tekijöiden kanssa”, toteaa Timo Saanio.

Avain menestykseen piilee verkostojen voimassa

”Allianssimalli osoitti voimansa esimerkiksi Tampereen rantatunnelissa.
Hanke valmistui puoli vuotta ennen tavoiteaikataulua ja alitti budjetin.”

Timo Saanio vastaa uusien hankkeiden etsimisestä ja kehittämisessä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Edellä mainittujen hankkeiden ja suunnitelmien lisäksi keskusteluja käydään muun muassa maanalaisesta rakentamisesta Suomen suurimpiin kaupunkeihin.

”Toivon, että voimme yhdessä muiden kanssa kehittää myös asioita, jotka eivät toteutuisi, ellei joku niitä aktiivisesti vie eteenpäin. Yhteistyön merkitystä ja verkostojen voimaa ei voi tässä yhteydessä liikaa korostaa. Mukana alkuvaiheessa on usein vain kourallinen ihmisiä eri aloilta. Kun hanke liikahtaa eteenpäin, ei kukaan enää pärjää yksin, vaan jo suunnitteluaiheeseen tarvitaan ammattitaitoinen, motivoitunut tiimi.”

 

Lisätietoja A-Insinöörien hankekehityksestä antaa: Timo Saanio, hankekehitysjohtaja, AINS Civil Engineering, A-Insinöörit: 040 506 5671, timo.saanio@ains.fi