Vibmapper-sovellus mallintaa raidetärinän vaikutukset radanvarren kiinteistöihin.
Uutiset

Raidetärinän mallintamiseen uusi digitaalinen palvelu – selvittää juna- ja raitioliikenteen vaikutukset jokaiseen radanvarren kiinteistöön

A-Insinöörit tuo rakennetun ympäristön suunnitteluun uuden digitaalisen palvelun, joka mallintaa raideliikenteen tärinä- ja runkomeluvaikutukset radan varren kiinteistöihin. Yksi mallinnus kattaa jopa kymmeniä tuhansia kiinteistöjä. Sovellus auttaa myös parhaiden maankäytön vaihtoehtojen ja eristinratkaisujen tunnistamisessa.

Ympäristömelun leviämisen ja melutasojen mallintaminen digitaalisesti on jo tuttu asia kaavoituksen, liikenneinfran ja kiinteistöjen suunnittelussa. Nyt vastaavilla moderneilla menetelmillä voidaan selvittää juna- ja raitioliikenteen aiheuttamia tärinä- ja runkomeluvaikutuksia alueisiin ja asumiseen.

A-Insinöörien kehittämä palvelu Vibmapper laskee ja visualisoi junaliikenteen tärinä- ja runkomelutasot kiinteistökohtaisesti rataväylän varrella. Sovellus hyödyntää laskennassa avointa dataa, mm. paikka- ja kiinteistötietoja, maaperätietoja sekä radan teknisiä tietoja, ja yhdistää sitä algoritmien avulla.

– Radat parantavat yhteyksiä kaupungeissa ja kaupunkien välillä, mutta rataliikenteellä on myös haittavaikutuksia, jotka pitäisi huomioida nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja varhaisemmassa vaiheessa investointien suunnittelua. Aiemmin esteenä on ollut se, ettei tähän ole ollut olemassa keinoja, suunnittelujohtaja Timo Huhtala A-Insinööreistä kertoo.

– Algoritmiavusteisella palvelulla on mahdollista kartoittaa tärinä ja runkomelu vaikka koko Suomen rataverkolle tai Tallinnasta Varsovaan hyvin kustannustehokkaasti.

Säästöjä kohdennetuilla ratkaisuilla, viihtyisyys huomioon maankäytössä

Raideliikenne synnyttää lähistön rakennuksiin värähtelyä, jonka ihminen tuntee tärinänä tai kuulee runkomeluna. Tärinän ja runkomelun välittyminen riippuu yhtäältä maalajista ja kallioperästä, ja toisaalta liikennöinnin luonteesta. A-Insinöörien kehittämä mallinnusmenetelmä perustuu mm. näihin parametreihin, ja on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Asumisviihtyvyyteen vaikuttavaa tärinää torjutaan radan perustamistavoilla ja päällysrakenteilla, maaperän stabilointirakenteilla sekä rakennuksiin toteutettavilla ratkaisuilla. Vibmapperin tuottamien, kiinteistökohtaisten tulosten perusteella keinot tärinän torjumiseksi ja hallitsemiseksi voidaan kohdentaa ja valita tarkasti suhteessa kustannuksiin ja hyötyihin.

– Minimoimme tärinän vaikutukset kiinteistöihin ennakoivasti ja optimaalisimmalla tavalla. Kiinteistöihin ei jouduta tekemään jälkikäteen korjauksia, eikä toisaalta ole tarvetta suunnitella ja toteuttaa torjuntaratkaisuja varmuuden vuoksi. Ratahankkeen tilaajat, toteuttajat, maanomistajat ja kiinteistönomistajat voivat säästää merkittäviä summia, Huhtala sanoo.

Kun tiivistä kaupunkirakennetta suunnitellaan hyvien raideliikenneyhteyksien varsille, Vibmapper auttaa kaavoittajaa tunnistamaan riskialueet, vertailemaan vaihtoehtoja ja tekemään parhaat valinnat mm. rakennusten sijoittelun ja toimintojen suhteen.

Digitalisaation mahdollistaman sovelluksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa paikkatietopohjaisissa järjestelmissä.

A-Insinöörit on kehittänyt Vibmapper-työkalua yhdessä asiakkaiden kanssa, ja menetelmää on käytetty jo kymmenessä raideliikenteen kehittämishankkeessa. Vibmapper esiteltiin Rata 2023 -tapahtumassa 17.–18.1.2023.

Lisätietoja:
Timo Huhtala, suunnittelujohtaja, A-Insinöörit 
puh. 040 643 3762 
timo.huhtala@ains.fi 

Mikko Kylliäinen, yksikönjohtaja, akustiikkasuunnittelu, A-Insinöörit 
puh. 040 641 8959 
mikko.kylliainen@ains.fi

 

"Vibmapper laskee raideliikenteen tärinävaikutukset kiinteistökohtaisesti  vaikka Helsingistä Jäämerelle, ja on kansainvälisestikin ainutlaatuinen sovellus."

Timo Huhtala
suunnittelujohtaja
A-Insinöörit

TILAA UUTISKIRJE