Pirkkalan uusi koulukampus yhdistää koululaiset, kulttuurin ja kuntapäättäjät saman katon alle
Uutiset

Koko kunnan kampus – Pirkkalassa yhdistetään koulu, kulttuuri ja kokoukset saman katon alle

Pirkkalaan rakennettava moderni koulukeskus yhdistää joustavalla tavalla opetus- ja kulttuuritoiminnan, ja tarjoaa puitteet myös kunnan päätöksentekoon. Tilojen suunnittelussa on huomioitu niin koululaisten ja varhaiskasvatuksen tarpeet kuin rakennuksen monipuolinen vapaa-ajan käyttö.

Uuden koulukeskuksen runko nousee Pirkkalassa kovaa vauhtia. Rakenteilla oleva koulukeskus korvaa kaksi vanhaa koulurakennusta ja tarjoaa valmistuessaan terveet, vuorovaikutusta tukevat tilat noin 1 500 peruskoululaiselle, esikoululaiselle, varhaiskasvatusikäiselle ja henkilökunnalle.

Uudet tilat tulevat Pirkkalassa tarpeeseen kasvavan oppilasmäärän vuoksi. Suunnittelua on ohjannut monikäyttöisyyden ja yhteisöllisyyden idea: koulukeskuksen ovet ovat avoinna myös iltaisin ja viikonloppuisin nuoriso- sekä yhdistys- ja harrastustoimintaa varten. Kampuksessa toimii jatkossa kansalaisopisto ja siellä kokoontuu myös valtuusto.

– Kyseessä on tietääksemme Pirkkalan historian suurin yksittäinen rakennushanke. Koulukampus on samalla kaikkien pirkkalaisten yhteinen paikka, jonka tilojen on tarkoitus vastata monenlaisiin tarpeisiin, Suupanniityn koulun rehtori ja Pirkkala-kampuksen hankekoordinaattori Marita Intonen kertoo.

– Koulutilat ottavat melkoisen loikan uudelle vuosikymmenelle hyödynnettävyyden, ajanmukaisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Opetustiloista tehdään joustavasti muuntuvia, ja opetusta voidaan järjestää luokkatilojen lisäksi myös oppitoreilla. Opettajat ovat olleet tiiviisti mukana suunnittelemassa tiloja ja saaneet vaikuttaa lopputulokseen.

A-Insinöörien vastuulla YIT:n rakentamassa KVR-hankkeessa on rakenne- ja elementtisuunnittelu, akustiikka- sekä geosuunnittelu.

Uudisrakennus sulkee vanhan kouluosan sisäänsä

Uusi koulukampus yhdistää saman katon alle Suupanniityn yläkoulun ja Naistenmatkan alakoulun. Naistenmatkan vanhasta, elinkaarensa päähän tulleesta koulusta on jäljellä vuonna 2008 valmistunut C-osa, joka kunnostetaan osaksi uutta kampusta. Suupaniityn vanha koulu puretaan, kun uudisrakennus on valmis käyttöön.

(c)BST-Arkkitehdit Oy_Pirkkala-kampus ulkovisualisointi1 1920Uusi betonirunkoinen rakennus on monimuotoinen paitsi käyttötarkoitukseltaan myös ulkomuodoltaan. Kuva: BST-Arkkitehdit

– Koulukampus näyttää siltä kuin siinä olisi monta rakennusta saman katon alla. Elementtisuunnittelussa on pitänyt huomioida ikkuna-aukot, joita on paljon, sekä vanhan koulurakennuksen yhdistäminen uudisrakennukseen. Olemme suunnitelleet ja laskeneet tarkkaan, että uudet kantavat rakenteet ja perustukset saadaan lähelle olemassa olevaa rakennusta. Siitä huolehditaan myös työmaalla, projektipäällikkö Petri Taatila A-Insinööreistä kertoo.

Suunnittelussa apuna ovat laskentaohjelmat ja digitaalinen tietomallintaminen. Mallintamalla suunnitellaan tarkasti rakennuksen perustukset, kantavat rakenteet ja liitokset sekä huomioidaan muiden suunnittelualojen tekemät tietomallit.

Tapahtumatila palvelee koko Pirkkalaa

Tapahtumatila eli 400-paikkainen auditorio palvelee kulttuuritapahtumia sekä koulutus- ja kokoustilana. Siellä alkaa kokoontua myös Pirkkalan kunnanvaltuusto.

Tapahtumatilaan on tulossa muunneltava keinoakustiikka, jolla kaiuntaa voidaan säädellä sopivaksi puheelle ja monenlaiselle musiikille sähköisesti. A-Insinöörit on mallintanut tapahtumatilan akustiikkaa ja suunnitellut sinne keinoakustiikalle sopivan huoneakustiikan. Perinteisiä akustiikan muunteluratkaisuja, kuten verhoja, ei käytetä tilassa lainkaan.

– Akustiikkasuunnittelun merkitys korostuu kouluissa ylipäänsä, sillä hyvä huoneakustiikka ja ääneneristys vaikuttavat oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Esimerkiksi naapurissa tapahtuvan toiminnan äänet eivät saa häiritä. Pirkkalan koulukampuksella akustisia ratkaisuja on suunniteltu hyvin monenlaisiin tiloihin, mm. laajoihin musiikin opetuksen tiloihin, suunnittelupäällikkö Antti Mikkilä A-Insinööreistä kertoo.

Koulukeskus on määrä ottaa käyttöön syyslukukauden 2024 alkaessa. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut BST-Arkkitehdit. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 19 500 brm2 ja kustannusarvio 45 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Petri Taatila, projektipäällikkö, A-Insinöörit
puh. 040 711 2886 
petri.taatila@ains.fi

Antti Mikkilä, suunnittelupäällikkö, A-Insinöörit
puh. 040 648 1979
antti.mikkila@ains.fi

Marita Intonen, rehtori, Suupanniityn koulu
puh. 050 598 2656
marita.intonen@pirkkala.fi

Timo Orjala, tilapalvelupäällikkö, Pirkkalan kunta
puh. 0400 469 776
timo.orjala@pirkkala.fi 

"Koulutilat ottavat melkoisen loikan uudelle vuosikymmenelle hyödynnettävyyden, ajanmukaisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta."

Marita Intonen
rehtori
Pirkkalan kunta

PIRKKALAN KOULUKAMPUS

  • Tilat 1500 oppilaalle, varhaiskasvatusikäiselle ja henkilökunnalle.
  • Yhdistää saman katon alle Suupanniityn yläkoulun ja Naistenmatkan alakoulun.
  • A-Insinöörien vastuulla rakenne- ja elementtisuunnittelu, akustiikka- sekä geosuunnittelu.
  • Hankkeen kokonaislaajuus on noin 19 500 brm2 ja kustannusarvio 45 miljoonaa euroa.
TILAA UUTISKIRJE