Monitoimitalo Medisiina D nivoo yhteen lääketieteen toimintoja Turussa

Uusi terveydenhuollon monikäyttäjätalo Medisiina D Turun yliopistollisen keskussairaalan kantasairaalan kupeessa valmistui toukokuussa. Rakenneteknisin ratkaisuin toteutetut muuntojoustavat tilat suunniteltiin yli 2000 päivittäisen käyttäjän tarpeiden mukaisiksi. Medisiinan rakennuttamisesta ja valvonnasta sekä rakenne-, elementti- ja konepajasuunnittelusta vastasi A-Insinöörit.

Suomen Yliopistokiinteistöt SYK Oy:n (SYK) rakennuttamassa Medisiina D:ssä sijaitsee lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatiloja. Toisistaan hyötyvien toimintojen keskittäminen yhteen monikäyttäjärakennukseen mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja uudenlaiset oppimisympäristöt. Suunnittelussa onnistuttiin löytämään eri toimintojen yhtymäkohtia ja siten tilan käyttökustannuksia voitiin jakaa.

Medisiina D mahdollistaa usean käyttäjän yhteistoiminnan sekä synergian hyödyntämisen jokapäiväisessä toiminnassa. Toivotaan, että rakennus palvelee hyvin käyttäjiä ja mahdollistaa yhteistoiminnan kehittämisen jatkossakin osapuolten välillä”, kiteyttää rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä SYK:stä.

Medisiina D mahdollistaa usean käyttäjän yhteistoiminnan sekä synergian hyödyntämisen jokapäiväisessä toiminnassa.

Kimmo Mäkelä

SYK

Muunneltavuus ja hyvä sisäilmasto oikeilla runkoratkaisuilla

Rakennuksen tilaratkaisuissa, rakenteissa ja materiaaleissa on pyritty kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin. Tilojen suunnittelua on ohjannut terveellisyys, toimivuus ja turvallisuus. Kantavana ajatuksena on ollut rakennuksen muuntojoustavuus.

Muuntojoustavuus on turvattu rungon ja sen jäykistyksen valinnoilla. Rakennuksen jäykistys tapahtuu muutamiin kuiluihin ja pilarien välissä oleviin ristikoihin sekä betonielementtijulkisivuun, jolloin jäykistäviä vinositeitä ei juuri ole tarvinnut käyttää. Rakennuksen käyttöajatusta voi siten muuttaa pitkänkin elinkaaren aikana”, taustoittaa rakennesuunnittelusta vastannut suunnittelupäällikkö Tomi Berg A-Insinööreistä.

A-Insinöörit suunnitteli monikäyttäjätalon betonirakenteet kuten seinät, pilarit, ontelo- ja kuorilaatat, julkisivun sandwich-elementit, sokkelielementit ja paikallavalurakenteet sekä teräsrakenteet.

Hyvä sisäilmasto on ehdoton vaatimus terveydenhuollon rakennuksissa. Suunnittelussa huomioitiin Terve Talo -kriteerit ja -ohjeet, sekä Breeam Bespoke -ympäristösertifikaatin edellyttämät vaatimukset ja ohjeet”, Berg lisää.

Muuntojoustavuus on turvattu rungon ja sen jäykistyksen valinnoilla. Suunnittelussa huomioitiin Terve Talo -kriteerit ja -ohjeet, sekä Breeam Bespoke -ympäristösertifikaatin edellyttämät vaatimukset ja ohjeet.

Tomi Berg

A-Insinöörit

Yhteensä 10-kerroksisen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee mm. luentosaleja, liiketiloja ja lounasravintola.  Opetustilat löytyvät toisesta kerroksesta. Rakennuksessa on erikseen kerrokset kellarille ja talotekniikalle.

Tiloissa toimivat Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) ja Turun ammattikorkeakoulu. Rakennus palvelee päivittäin noin 600 työntekijää ja 1400 opiskelijaa.

Lue lisää Medisiinan esitteestä

Lisätiedot

Tomi Berg
040 194 9416, tomi.berg@ains.fi

Kimmo Mäkelä
040 534 6161, kimmo.makela@sykoy.fi

Kuva: Schauman Arkkitehdit oy