Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin akustiikkatoimikunta on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Mikko Kylliäisen. Hän on ollut toimikunnan jäsenenä ja sihteerinä jo yli kymmenen vuotta. Kylliäinen työskentelee akustiikkasuunnittelun yksikönjohtajana A-Insinööreissä.

Akustiikkatoimikunnan tehtävänä on kehittää akustiikkasuunnittelualaa ja toimia alan suunnitteluyritysten, rakennustuoteteollisuuden ja viranomaisten keskustelufoorumina. Toimikunta laatii kannanottoja esimerkiksi valmisteilla olevista säädöksistä ja toteuttaa erilaisia kehityshankkeita, kuten parhaillaan akustisten mittausten epävarmuustekijöitä selvittävän, eri toimijoiden välisen round robin -testin.

A-Insinöörit onnittelevat Mikkoa!

Lisätiedot

Mikko Kylliäinen