A-Insinöörit on mukana kehittämässä pääkaupunkiseudulle Suomen ensimmäistä kaupunginosa-allianssia, jonka tarkoituksena on rakentaa yhteistoimintamallilla uusi kaupunginosa taloineen, infroineen ja palveluineen kerralla valmiiksi kolmessa vuodessa.

”Tavoitteenamme on, ettei kenenkään tarvitsisi asua keskellä rakennustyömaata. Liian moni lapsi kasvaa 10 vuotta keskeneräisessä kaupunginosassa työmaiden lomassa vailla lähipalveluja”, toteaa Juhani Karhu, A-Insinöörit Oy:n rakennuttamisen toimialajohtaja.

Kaupunginosa-allianssin avulla pystytään parantamaan rakentamisen tuottavuutta ja vähentämään rakentamisen aikaista hukkaa. Kustannukset ja aikataulu joutuvat allianssissa luupin alle. Tuloksena ympäristövaikutukset pienevät ja kaupunginosan asukkaat kärsivät vähemmän rakentamisen aikaisista melu-, pöly- ja äänivaikutuksista.

”Tiiviimpi toteuttamisaika näkyy positiivisena myös viivan alla, koska kaupungin rakentaman infrastruktuurin pääomakustannukset saadaan nopeammin katettua”, toteaa Juhani Karhu.

Suomesta on tullut rakennusalalla Euroopan johtava allianssihankkeiden maa

Suomessa muun muassa useat vaativat sairaala- ja infrahankkeet on toteutettu tai toteutetaan parhaillaan allianssimallilla. Kehitystyötä ohjaa tarve löytää entistä parempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja kaupunginosakehitykseen ja vaativiin rakennushankkeisiin.

Allianssimallissa hanke toteutetaan ydintiimin välisellä saumattomalla yhteistyöllä. Ydintiimin jäseniä ovat tilaaja, konsultit ja urakoitsijat. Ydintiimi asettaa allianssihankkeessa yhteiset taloudelliset ja laadulliset tavoitteet projektille.

”Onnistuminen palkitaan allianssimallissa tiimin saavutuksilla – ei yksittäisen yrityksen teoilla. Palkkio jaetaan allianssin kesken tavoitteiden saavuttamisen mukaan, eikä yksittäisen allianssin osapuolen suorituksen perusteella”, Karhu kuvaa.

Allianssihankkeissa ydintiimi sitoutuu yhdessä etsimään uusia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös taloudellinen riski epäonnistumisesta jaetaan osapuolten kesken.

 

Olemme mukana Väylät & liikenne -seminaarissa Tampereella! Tule ständillemme juttelemaan lisää tästä ja muista kiinnostavista rakentamisen aiheista.

Tutustu kaupunkikehityksen Cityfier-työkaluun! Sen tuottama tieto antaa pohjan toimivammalle asuinalueiden suunnittelulle ja investointien ajoitukselle.

 

Lisätietoja:

Juhani Karhu
Toimialajohtaja, rakennuttaminen
A-Insinöörit
Puh. 040 593 3783
juhani.karhu@ains.fi