Pirkkolan uudet jäähallien rakenteet tehdään liimapuusta.
Uutiset

Kosteusongelmien torjunta Pirkkolan jäähallien suunnittelun ytimessä

Pirkkolan liikuntapuisto Pohjois-Helsingissä uudistuu. Vanhojen hallien tilalle rakennetaan näyttävät puurunkoiset jäähallit, joiden suunnittelussa ja rakentamisessa keskiöön on nostettu kosteudenhallinta. A-Insinöörit on mukana torjumassa jäähallien sisäilmaongelmia kosteudenhallintakoordinoinnin keinoin.

A-Insinöörit vastaa uuden jäähallikokonaisuuden kosteudenhallinnan lisäksi sen rakenne- ja geosuunnittelusta, kosteusriskiluokan määrittelystä, riskiarvioista sekä rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastamisesta. Suunnittelemme lisäksi jäähallien akustiset ratkaisut.

Työmaalla on aloitettu hallien perustusten teko. Kosteusvaurioista kärsineet jäähallit on purettu ja niiden tilalle valmistuu vuoden 2021 elokuussa uudisrakennus, johon tulee kaksi toisiinsa kytkettyä jäähallia.

Kosteusongelmien ehkäisyn ytimessä on jäähallin systemaattinen käytönaikainen huolto ja seuranta. Pirkkolan jäähallihankkeessa hankeosapuolet ovat sitoutuneet kosteudenhallinnan tavoitteisiin. Periaatteet on määritelty tarkasti urakkatarjouspyynnössä. Tilaajan edustaja, projektinjohtaja Tuomo Salonpää Helsingin kaupungilta näkee kosteudenhallinnan hankkeessa erittäin tärkeänä.

– Vanhojen jäähallien kosteusongelmia ei haluta toistaa vaan nyt panostetaan kunnolla riskien tunnistamiseen ja kosteusvaurioiden torjumiseen. Lisävarmuutta on haettu ottamalla hankkeeseen mukaan kosteudenhallintakoordinaattori alusta alkaen, Salonpää toteaa.

Lämpötilaerojen aiheuttamat kosteusongelmat torjuttavissa

Jäähallit ovat jo käyttötarkoituksensa perusteella erityisen alttiita kosteudelle. Haasteita tuovat pelikaukaloiden, muiden tilojen ja ulkoilman väliset lämpötilaerot sekä sulamisvesien hallinta.

– Jäähallien rakenteita rasittaa se, että sisällä on usein kylmempää kuin ulkona. Jäähalleissa kondenssiriski uhkaa rakennuksen sisäpuolella, kun se tavallisesti on ulkopuolella, kertoo kosteudenhallintakoordinaattori Virpi Kehiakehi A-Insinööreiltä.

Sopivien rakennusmateriaalien valinta sekä höyrysulun sijoittaminen oikein on erityisen tärkeää rakenteiden toimivuuden kannalta.

– Materiaalivalinnoissa on huomioitava rakenteiden tiiveys, käytännöllisyys ja rakennettavuus. Umpisoluinen eriste kahtena kerroksena, limitetyin ja pontatuin liitoksin vähentää veden kondensoitumisriskiä merkittävästi. Myös talotekniikan ajanmukaisten järjestelmien hyvällä suunnittelulla on oma osansa jäähallien kosteudenhallinnan suhteen, määrittelee päärakennesuunnittelija Tero Loukas A-Insinööreiltä.

Liimapuukaarilla näyttävyyttä jäähallien runkoihin

Pirkkolan uusien jäähallien rungot rakennetaan puusta. Liimapuurakenteella voidaan säilyttää arkkitehtuuri ja hallien tuttu ilme. Liimapuurakenne hallien kaarissa pohjaa myös rakennettavuuteen, akustiikkaan, palosuojaukseen ja kosteudenhallintaan.

Muut tilat ovat betonielementtirunkoisia kahdessa kerroksessa.

Lisätietoja:
Tero Loukas, A-Insinöörit
puh. 040 5488 962
tero.loukas@ains.fi

Virpi Kehiakehi, A-Insinöörit
puh. 050 350 4196
virpi.kehiakehi@ains.fi

Tuomo Salonpää, Helsingin kaupunki
puh. 09 310 27226
tuomo.salonpaa@hel.fi

Havainnekuva: Sirén Arkkitehdit

"Nyt panostetaan kunnolla riskien tunnistamiseen ja kosteusvaurioiden torjumiseen. Lisävarmuutta on haettu ottamalla hankkeeseen mukaan kosteudenhallintakoordinaattori alusta alkaen."

Tuomo Salonpää,
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki

TILAA UUTISKIRJE