A-Insinööreissä mallinnettiin kaupunkialueiden tulevaisuuden arvon kehitys ainutlaatuisella Cityfier-arvonkehitysanalyysillä.
Uutiset

Kaupunkialueiden tulevaisuuden arvon kehitys mallinnettiin – Arvokkaimmat kaupunginosat ja kovimmat nousijat vuonna 2040

Helsingin, Tampereen, Espoon ja Turun kaupunginosien tulevaa arvonkehitystä luotaavan analyysin mukaan kovin asuntojen hintojen nousu nähdään tulevaisuudessa Espoon Finnoossa ja Tampereen Hiedanrannassa – jos kaavaillut palvelu- ja liikenneinvestoinnit alueilla toteutuvat. A-Insinööreissä selvitettiin 166 kaupunginosan arvokehitys vuoteen 2040 asti.

A-Insinööreissä selvitettiin Helsingin, Espoon, Tampereen ja Turun eri asuinalueiden neliöhintojen kehitys vuoteen 2040. Ennuste arvonkehityksestä perustuu mallinnukseen, joka huomioi tämän hetken aluerakenteen ja hintakehityksen lisäksi kaavahankkeet eli alueelle suunnittelut tulevat joukkoliikenneinvestoinnit sekä julkiset ja yksityiset palvelut.

– Listauksessamme ovat mukana neliöhinnaltaan arvokkaimmat asuinalueet sekä kovimmat nousijat. Yhteistä näille vetovoimaisille kaupunginosille on, että liikenneyhteyksien ja -pysäkkien lisäksi myös lähipalvelut, kuten kaupat ja päiväkodit, kehittyvät tasapainossa uuden asuntorakentamisen kanssa ja palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten arkea, kaupunkikehitysjohtaja Jukka Kettunen A-Insinööreistä sanoo.

Paras nousija löytyy Espoosta

Kaupunginosavertailun paras nousija löytyy Espoosta. Kehittyvällä Finnoo-Eestinmalmi -alueella asuntojen hinnat tulevat ennusteen mukaan yli kaksinkertaistumaan (+ 135 %) vuodesta 2021 vuoteen 2040. Alueelle on tulossa 12 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä.

– Finnoo on tasapainoisen, monipuolisen kaupunkisuunnittelun malliesimerkki, jossa toteutetaan kestävän kehittämisen ideaa hyvien yhteyksien varrelle, lähelle merenrantaa. Länsimetron jatke avautuu vuonna 2023, metroaseman yhteyteen on tulossa kaupallinen keskus ja alueelle on visioitu uutta raitiotietä Espoon keskuksen suunnasta, Kettunen kuvailee.

Espoon arvokkaimmat asunnot ovat tulevaisuudessakin Tapiolassa, missä nykyisen keskustan uudistaminen jatkuu ainakin vuoteen 2026 asti.

Tampereella pitkän aikavälin paras arvonnousu (+ 73 %) tullaan ennusteen mukaan näkemään Hiedanrannassa (Luoteis-Tampere), joka on nykyisin vanhaa teollisuusaluetta. Alueelle valmistuu raitiotie vuonna 2024 ja kaupalliset palvelut myöhemmin kortteleittain uuden asuntorakentamisen tahdissa.

– Arvokkaimmaksi asuinalueeksi näyttää Tampereella nousevan Kaleva, jonka palvelukeskittymää laajennetaan tulevina vuosina voimakkaasti ratikkalinjan varteen mm. Hakametsän kampushankkeessa, Kettunen mainitsee.

Helsingissä paras nousu Kruunuvuorenrannassa

Helsingissä keskimääräisiltä neliöhinnoiltaan kalleimmat asunnot vuonna 2040 löytyvät edelleen Eira-Hernesaari -alueelta. Merenrantaan nousee uusi Hernesaaren alue, johon on tulossa 8 000 uutta asukasta, 3 000 työpaikkaa ja raitiolinja. Kovin asuntojen arvonnousu vuodesta 2021 vuoteen 2040 tullaan Helsingissä näkemään Kruunuvuorenrannassa.

– Kruununsiltojen raitolinjan, uusien kaupallisten ja julkisten palveluhankkeiden eli Kruunuvuorenrannan keskuksen ja kaupungin päiväkoti-, koulu- ja liikuntapalvelujen myötä merenranta-alue puhkeaa kukkaan nopeasti, näillä näkymin jo vuoteen 2025 mennessä, Kettunen sanoo.

Analyysissa vertailtiin keskineliöhintojen kehitystä myös kaupunkien tasolla. Helsingissä asuntojen neliöhinnat nousevat inflaatio huomioiden ennusteen mukaan 2 268 euroa ja Tampereella 1 786 euroa vuodesta 2021 vuoteen 2020. Kovin arvonnousu seuraavan 20 vuoden aikana nähdään Espoossa, missä keskineliöhinnat nousevat ennusteen mukaan 2 440 eurolla.

Neljän kaupungin arvonkehitysanalyysi toteutettiin A-Insinööreissä kehitetyllä Cityfier-sovelluksella, joka visualisoi kaupunkialueiden tulevaa rakennetta kaavasuunnitelmien perusteella ja ennustaa alueen asuntojen hintakehitystä.

– Asuinalueiden arvostus perustuu hyvin vahvasti saavutettavuuteen eli miten lähellä arkisessa elämässä tarpeelliset palvelut ja liikenneyhteydet sijaitsevat. Mallinnuksemme nojautuu näihin korrelaatioihin, avoimeen dataan sekä kaavavarannon analysointiin, ja on tulevaisuustarkastelussaan uniikki työkalu markkinoilla, Kettunen sanoo.

Arvokkaimmat kaupunginosat ja kovimmat nousijat 2021–2040

A-Insinöörien vasta valmistuneessa Cifyfier-arvonkehitysanalyysissa oli mukana 166 postinumeroaluetta, 820 kaavahanketta ja 105 000 asuinkiinteistöä. *) Euromääräinen hintaennuste sisältää 1,5 %:n laskennallisen vuosittaisen inflaation. 

1. Helsinki

 • Korkeimmat asuntojen keskihinnat ovat Eira-Hernesaari -kaupunginosassa, jossa ennustettu keskineliöhinta vuonna 2040 on 13 805 euroa*.
 • Suurin arvonnousu, jos lähialueen palveluinvestoinnit toteutuvat, tulee toteutumaan Kruunuvuorenrannassa (+ 50 %).
 • Vertailussa oli mukana 82 postinumeroaluetta.

2. Espoo

 • Kalleimmat asunnot vajaan kahdenkymmen vuoden päästä ovat Tapiolassa, jossa neliöhinnan ennuste on keskimäärin 9 770 euroa*.
 • Suurin asuntojen arvonnousu vuoteen 2040 tullaan näkemään Finnoon ja Eestinmalmin alueilla (+ 135 %), jos alueen suunnitellut palveluinvestoinnit toteutuvat. Finnoon ja Eestinmalmilla asuntojen arvon ennustetaan nousevat suhteellisesti enemmän kuin missään muussa vertailussa mukana olleessa kaupunginosassa.
 • Vertailussa oli mukana 44 postinumeroaluetta.

3. Tampere

 • Keskihinnaltaan kalleimmat asunnot vuonna 2040 ovat Kalevassa, jossa neliöhinnaksi tulee ennusteen mukaan keskimäärin 9 157 euroa*.
 • Eniten arvonnousua vuodesta 2021 vuoteen 2040 suhteutettuna lähialueen palveluinvestointien toteutumiseen on odotettavissa Hiedanrannan alueella (+ 73 %).
 • Vertailussa oli mukana 28 postinumeroaluetta.

4. Turku

 • Keskihinnaltaan kalleimmat asunnot vuonna 2040 löytyvät Kupittaalla, jossa neliöhinnaksi tulee keskimäärin 6 893 euroa*.
 • Analyysin perusteella myös neliöhinnat myös nousevat nykyisestä eniten juuri Kupittaalla (+ 27 %) vertailussa mukana olleista 12 Turun postinumeroalueesta.

Lisätietoja:

Jukka Kettunen, kaupunkikehitysjohtaja, A-Insinöörit
Puh. +358 40 7338 280
jukka.kettunen@ains.fi

Lisätietoa sovelluksesta: cityfier.com

Lue lisää aiheesta:
Kaupunkialueiden vetovoima muodostuu asuntojen ja palvelujen tasapainosta

"Yhteistä näille vetovoimaisille kaupunginosille on, että liikenneyhteyksien ja -pysäkkien lisäksi myös lähipalvelut, kuten kaupat ja päiväkodit, kehittyvät tasapainossa uuden asuntorakentamisen kanssa"

Jukka Kettunen
kaupunkikehitysjohtaja
A-Insinöörit

Cityfier - Kiinteistögurun kristallipallo kertoo kannattaako ostaa, myydä, pitää, korjata vai purkaa.

CITYFIER – VARAA DEMO