Hyvinkaan_Hangonsilta_AINS_WEB
Uutiset

Hyvinkään Hangonsillassa laskettiin alueellinen hiilijalanjälki – tavoitteena merkittävät päästösäästöt

Hyvinkään keskustan kupeeseen on rakentumassa uusi vähähiilinen asuinalue Hangonsilta. Alueen hiilijalanjäljen tarkastelussa on sovellettu ensimmäistä kertaa vähähiilisen kaupunkikehittämisen tueksi kehitettyä valtakunnallista laskentatapaa. Energiaselvitys ja päästölaskenta osoittavat, että eri toimenpiteitä yhdistelemällä alueen ilmastopäästöjä voidaan pienentää merkittävästi.

Hyvinkään keskustan tuntumaan vanhalle ratapihalle rakentuu uusi, 2 000 asukkaan asuinalue Hangonsilta. Alueen suunnittelun yhteydessä asuinalueen ilmastovaikutuksia laskettiin käyttämällä ensimmäistä kertaa vähähiilisen kaupunkikehittämisen tueksi kehitettyä valtakunnallista viitekehystä – hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää.

Hyvinkää on yksi ns. Hinku-kunnista, ja se on sitoutunut tavoittelemaan 80 % päästövähennyksiä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. A-Insinöörit laati Hangonsillan alueella energiaselvityksen ja päästölaskennan kaupungin kestävien ratkaisujen ja vaihtoehtojen kartoittamisen tueksi.

– Me haluamme olla edelläkävijöitä ja tehdä pitkäjänteisiä ratkaisuja ja kantaa vastuumme ilmaston hiilidioksidipäästöistä. Tavoitteenamme on luoda kaupunkilaisille toimivia ja terveellisiä asuin- ja opiskeluympäristöjä, jotka mahdollistavat hyvän elämän, sanoo Hyvinkään kaupungin kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen.

Uuden asuinalueen ydin on vuonna 2020 valmistunut Kipinä-talo, jossa toimii mm. Hyvinkään lukio ja Hyvinkään Opisto, joka tarjoaa monipuolista toimintaa sekä liikuntapalveluja kaikille kaupunkilaisille. Alueelle on rakentumassa lisäksi uusi koulu- ja päiväkotirakennus, monitoimihalli sekä pysäköintilaitos.

Energiaselvitys ja päästölaskelma osoittavat, että erilaisilla energiaratkaisuilla ja muilla toimenpiteillä alueen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää 15–23 % perustasoon nähden.

Niin kutsutun hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän mukaisesti laskennassa huomioitiin kaikki alueen rakentamisen ja asumisen aikaiset hiilidioksidipäästöt materiaalien valmistuksesta, rakentamisvaiheesta, liikenteestä ja alueen ylläpidosta viimeiseen eli purkamiseen asti.

Hyvinkaa-Hangonsilta_WEB3Hangonsillan päästölaskennassa suositellaan muun muassa hybridirunkoratkaisuja vähähiilisen betonin ja kierrätysmateriaalien yhdistelminä. Kuva: Hyvinkään kaupunki

– Alueellisella, tonttirajat ylittävällä päästövaikutusten arvioinnilla voidaan löytää vaikuttavammin päästöjä vähentäviä ratkaisuja kuin yksittäistä rakennusta tarkastelemalla. Hangonsillan kohdalla näitä hyötyjä tunnistettiin mm. purkumateriaalien ja maamassojen hyödyntämisestä, johtava elinkaariasiantuntija Roosa Roisko A-Insinööreistä kertoo.

Esimerkiksi Hangonsillan alueen vanha päiväkotirakennus on tarkoitus purkaa. Selvityksessä arvioitiin, miten purkumateriaalia voidaan hyödyntää ja käyttää esimerkiksi murskabetonina alueen muussa maarakentamisessa.

Tonttirajat ylittävä energiainnovaatio vaihtoehtona

Hangonsillassa tehdyn energiaselvityksen ja päästölaskennan kiinnostavimpia tuloksia ovat alueen mahdolliset energiaratkaisut. Energiaselvityksessä tutkittiin kaukolämpöratkaisua, jossa hyödynnetään kaukolämmön paluuveden lämpöä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa.

– Energiaratkaisuja on tärkeä pohtia jo kaavoitusvaiheessa, jolloin mietitään millaisia rakennuksia ja käyttöä alueella on. Vaihtoehtojen tarkastelu pohjautuu lämmön ja jäähdytyksen kulutusmääriin. Määrät perustuvat simulointimalliin, olemassa olevien rakennusten energiamittarointien tuloksiin sekä suunnitteilla olevien rakennusten suunnittelutietoihin ja mm. siihen, voisiko jostakin toisesta rakennuksesta syntyvää lämpöä hyödyntää jossakin toisessa alueen toiminnossa, suunnittelupäällikkö Lauri Savolainen A-Insinööreistä kertoo.

Selvityksessä keskityttiin kaukolämmön paluuveden lämpöä hyödyntävään lämpöpumppuratkaisuun, joka mahdollistaa myös jäähdytyksen. Toisena mahdollisena vaihtoehtona tutkittiin ilma-vesilämpöpumppujen hyödyntämistä kaukolämmössä sekä jäähdytyksessä. Maalämpö ei ole Hangonsillan alueella mahdollinen vaihtoehto, sillä alue on pohjavesialuetta.

Molemmissa ratkaisuissa investointikustannukset ovat hiukan suuremmat kuin muissa ratkaisuissa, mutta käytönaikaiset kustannukset ovat pienemmät.

Eri toimenpiteillä jopa yli viidenneksen päästösäästöt

Rakennusten rakentamisessa hiilijalanjäljen minimoimiseksi A-Insinöörien Hangonsillan päästölaskennassa suositellaan muun muassa hybridirunkoratkaisuja vähähiilisen betonin ja kierrätysmateriaalien yhdistelminä, sekä työmaan aikaisten päästöjen kitkemistä fossiilisia polttoaineita vähentämällä esimerkiksi sähkökäyttöisillä koneilla.

Liikenteen päästöjen vähentäminen huomioidaan Hangonsillan suunnittelussa ja rakentamisessa. Hangonsiltaan on tulossa keskitetty pysäköinti sekä pyöräpysäköinti, jolla tuetaan kestäviä liikennemuotoja.

Hiilineutraalin alueen määritelmä on Green Building Council Finlandin (FIGBC) julkaisema ohjeistus kaupunkien, kaavoittajien ja kaupunkikehittäjien käyttöön. Ohjeistus edistää ilmastopäästöjen mittaamista ja minimointia uusien alueiden ja korttelien rakentamisessa yhdenmukaisella, vertailun mahdollistavalla tavalla.

Lisätietoja:

Antti Nikkanen, kiinteistöjohtaja, Hyvinkään kaupunki
puh. 040 661 3744
antti.nikkanen@hyvinkaa.fi

Roosa Roisko, johtava elinkaariasiantuntija, A-Insinöörit
puh. 040 587 1295
roosa.roisko@ains.fi

Lauri Savolainen, suunnittelupäällikkö, teollisuus- ja talotekniikka, A-Insinöörit
puh. 050 307 2222
lauri.savolainen@ains.fi

"Alueellisella, tonttirajat ylittävällä päästövaikutusten arvioinnilla voidaan löytää vaikuttavammin päästöjä vähentäviä ratkaisuja kuin yksittäistä rakennusta tarkastelemalla."

Roosa Roisko
Johtava elinkaariasiantuntija
A-Insinöörit

 

TILAA UUTISKIRJE