Huittisten_aurinkopuisto_iStock-1059546884_WEB
Uutiset

Huittisten aurinkovoimalan YVA-selostus valmistui –aurinkopuistosta tulossa yksi Suomen suurimmista

Huittisiin kaavaillaan suurta aurinkopuistoa, jonka ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut. Kyseessä on yksi ensimmäisistä teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden YVA-selostuksista, ja sen toteutti A-Insinöörit.

Huittisten aurinkovoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Se on laatuaan ensimmäisiä teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden YVA-menettelyjä Suomessa. YVA-vaiheen konsulttina ja toteuttajana toimi A-Insinöörit.

Huittisten aurinkovoimala on yksi Suomen suurimmista suunnitteilla olevista aurinkopuistoista: voimalan suunniteltu teho on arviolta 475 megawattia ja sähkön vuosituotantotavoite 475 gigawattituntia, mikä vastaa jopa 95 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta.

– Suomessa ei ole vielä rakennettu tämän kokoluokan aurinkovoimaloita, joten aiempaa kotimaista tietoa suurten maa-asenteisten voimaloiden vaikutuksista ei ole ollut käytettävissä YVA-arviointia laadittaessa. Nyt tehty arviointi tuo viranomaisille ja muille konsulteille myös arvokasta lisätietoa tuleviin aurinkovoimalahankkeisiin, yksikönjohtaja Ruut Ronni A-Insinööreistä sanoo.

Aurinkovoimalat ovat äänettömiä ja niitä voi olla vaikea huomata, vaikka ne olisivat pinta-alaltaan suuria.

– Pinta-alaltaan suuri aurinkopuisto vaikuttaa ihmisten ja eläinten liikkumiseen alueella, ja siksi YVA-arvioinnissa nämä olivat keskeisiä selvitettäviä asioita. Arviointityössä tunnistimme alueita, joissa on erityisiä luontoarvoja, ja jotka tulevat säilymään, sillä ne on rajattu hankealueen ulkopuolelle, Ronni kertoo.

Suuri pinta-ala edellytti perusteellista tutkimista

Huittisten aurinkovoimalan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa uusiutuvan energian yhtiö OX2. Aurinkopuistohankkeen liikkeellepanija on aurinkovoimaloita suunnitteleva kotimainen yhtiö SAJM Holding Oy.

– Huittisissa voimalaitoksen vaikutuksia luontoon, ihmisiin ja ympäristöön on tutkittu erityisen huolellisesti ELY-keskuksen varovaisuusperiaatteen mukaan, koska tämän kokoluokan YVA-selostuksia ei ole vielä aurinkovoimaloista tehty, projektipäällikkö Hannes Ojala OX2:sta sanoo.

Huittisten voimalan suunniteltu laajuus on enimmillään vajaa 700 hehtaaria ja aurinkopaneeleita voimalaan on tulossa noin puoli miljoonaa. Jatkosuunnittelussa alueen koko tarkentuu.

Alue sijoittuu Huittisten keskustan lounaispuolelle. Alue on sähkönjakeluinfrastruktuurin kannalta jo rakennettu, sillä hankealueen läpi kulkee useita 400 kV voimalinjoja ja siellä on Fingridin sähköasemia.

– Näin suuria hankkeita on järkevää toteuttaa vain paikoille, jotka ovat lähellä sähköverkkoa ja siihen olevia liityntämahdollisuuksia sekä lähellä myös tulevia sähkönkäyttäjiä. Huittisten aurinkopuistoa halkoo Olkiluodon verkko, joten tässä liityntämatka on erittäin lyhyt, sanoo SAJM Holdingin hallituksen puheenjohtaja Seppo Malmi.

Huittisen aurinkovoimalan YVA-selostus on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla Ympäristö.fi:ssä 21.6.2024 asti. Investointipäätöstä hankkeen rakentamisesta odotetaan vuoden 2025 aikana, jolloin rakentaminen voisi alkaa 2025–2026, ja aurinkopuisto ottaa käyttöön aikaisintaan jo vuonna 2027.

Kuva: iStock

Lisätietoja:

Ruut Ronni, yksikönjohtaja, A-Insinöörit
Puh. 040 126 2300
ruut.ronni@ains.fi

Hannes Ojala, projektipäällikkö, OX2
puh. 040 4122 328
hannes.ojala@ox2.com

"Suomessa ei ole vielä rakennettu tämän kokoluokan aurinkovoimaloita. Nyt tehty arviointi tuo viranomaisille ja muille konsulteille arvokasta lisätietoa tuleviin aurinkovoimalahankkeisiin."

Ruut Ronni
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit

 

TILAA UUTISKIRJE