Uutiset

Askelääneneristyksen uusi mittaustapa perustuu asukkaan kokemukseen

Miten yläkerran elämä kuuluu kerrostaloissa? Akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja Mikko Kylliäisen väitöskirjassa on esitetty uusi mittaluku, joka vastaa vanhoja menetelmiä paremmin asukkaan kokemusta siitä, miten kerrostalon välipohja eristää askelääntä.

Asuinkerrostalojen ääniolosuhteita koskevissa kyselyissä askeläänet, kuten kävely, huonekalujen siirtely, lasten leikkiminen, nousevat asumisviihtyvyyteen merkittävästi vaikuttavaksi tekijäksi.

– Rakennusakustiikassa yleistyy tutkimus, joka perustuu ihmisten kokemukseen sen sijaan että tutkittaisiin pelkästään rakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia, tekniikan tohtori, akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen A-Insinööreistä uskoo.

Kylliäinen on tutkinut lattiarakenteiden kykyä eristää askelääniä molemmista lähtökohdista. Tutkimuksen tuloksena on uusi, asukkaan kokemusta paremmin vastaava mittaluku askelääneneristävyyden todentamiseen. Rakennusakustiikan alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 23.8.2019. Vastaväittäjänä toimii PhD Pyoung-Jik Lee Liverpoolin yliopistosta ja kustoksena professori Sami Pajunen Tampereen yliopistosta.

Fysikaalisista mittaustuloksista johdetaan kokemusta vastaava mittaluku

Nykyinen menetelmä, jolla huoneistojen askelääneneristystä mitataan, ei vastaa sitä, millaisena ihmiset huoneistojen askelääneneristyksen kokevat.

– Mittaustapa ei ota riittävästi huomioon erilaisten lattianpäällysteiden akustista käyttäytymistä eikä toisaalta sitä, miten ihmiset yleensä ottaen kokevat äänet, Kylliäinen sanoo.

Uudessa menetelmässä fysikaalisista mittaustuloksista johdetaan ihmisen kokemusta vastaava mittaluku.

– Johdettujen mittalukujen etuna on, että ne voidaan laskea aiemmin tehtyjen mittausten tuloksista. Siten vuosikymmenten mittaan kertynyttä tutkimustietoa voidaan edelleen hyödyntää.

Kylliäisen tutkimuksessa tallennettiin todellisten äänilähteiden (kävely erilaisin kengin ja sukin, tuolin siirto, pallon pudottelu lattiaan) synnyttämää ääntä lattianpäällysteen vaihdellessa sekä mitattiin välipohjarakenteiden akustista käyttäytymistä. Koehenkilöiden kanssa tehtyjen kuuntelukokeiden avulla löydettiin yhteyksiä fysikaalisten mittaustulosten ja ihmisen subjektiivisen kokemuksen välille.

Lue lisää: Mikko Kylliäisen väitös, Tampereen yliopiston verkkosivut

Lisätiedot:

Mikko Kylliäinen
yksikönjohtaja, akustiikkasuunnittelu
040 641 8959
mikko.kylliainen@ains.fi

Kuvassa: Sami Pajunen, Mikko Kylliäinen ja Pyoung-Jik Lee

TILAA UUTISKIRJE