Ville Kovalaiselle luovutettiin Akustiikkapäivillä 24.8.2017 professori Matti Karjalaisen rahaston tunnutuspalkinto ansiokkaasta opinnäytteestä. Hän kehitti diplomityössään menetelmän parvekelasitusten ääneneristävyyden suunnitteluun melualueilla. Diplomityön pohjalta on julkaistu ympäristöministeriön suunnitteluohje ”Lasitettujen parvekkeiden ääneneristävyys liikennemelualueilla”. Ville Kovalainen työskentelee akustiikkasuunnittelijana A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikössä, joka toteutti diplomityöhön liittyvät mittaukset ja osallistui hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn. Hankkeen rahoittajina olivat Liikennevirasto ja ympäristöministeriö.