A-Insinöörit vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen.
Uutiset

A-Insinöörit vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen

A-Insinöörit sitoutuu Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen yhtenä ensimmäisistä rakentamisen suunnittelu- ja konsulttiyhtiöistä Suomessa.

Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörit on sitoutunut ja tulee hakemaan hyväksyntää päästövähennystoimilleen, joilla tähdätään ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteeseen. Kansainvälisen Science Based Targets -aloitteen ilmastotavoitteissa huomioidaan oman toiminnan lisäksi arvoketjun päästöt (scope 1, 2 ja 3).

– Me haluamme olla eturintamassa luomassa ratkaisuja ja käytäntöjä, joilla rakennettu ympäristö ja asiakkaamme pääsevät tuntuviin päästövähennyksiin. Tämä on meidän velvollisuutemmekin, sillä suunnittelijoiden kädenjälki on 1 300 kertaa jalanjälkeä suurempi. Haluamme olla yhtä kunnianhimoisia myös omaa toimintaa koskevissa ilmastotoimissa, A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen sanoo.

A-Insinöörit on jo aiemmin vastuullisuusohjelmassaan sitoutunut oman toiminnan hiilineutraaliuteen vuonna 2024.

– Kansainvälisesti tunnustettuun SBTi-päästövähennystavoitteeseen sitoutuminen merkitsee, että lisäämme omien päästötoimenpiteidemme kattavuutta ja vaatimustasoa, ja osallistamme työhön myös kumppanimme. Asiakkaat arvostavat tapaamme ottaa vastuuta myös omasta hiilijalanjäljestämme, A-Insinöörien vastuullisuus- ja laatujohtaja Liisa Jäätvuori sanoo.

Science Based Targets -aloitteen mukaiset A-Insinöörien päästövähennystavoitteet julkaistaan, kun ne ovat käyneen läpi hyväksymiskäsittelyn.

Vihreää siirtymää edistäviä ratkaisuja rakentamisen markkinoille

A-Insinöörit on aktiivisesti kehittämässä rakentamisen markkinoilla vähähiilisen rakentamisen toimintamalleja, menetelmiä ja koulutusta. Yhtiössä on mm. kehitetty vähähiilisen rakennuttamisen malli järjestelmälliseen hiilipäästöjen minimointiin rakennushankkeissa sekä datalähtöisen suunnittelun työkalu, joilla CO2-vaikutuksia voi vertailla osana rakennusten konseptivaiheen suunnittelua ja kokonaisoptimointia.

Yhtiön asiantuntijat toimivat aktiivisesti mm. Suomen Green Building Council -verkostossa alan toimijoiden kouluttajana sekä rakentamisen hiilineutraaliuutta ja kiertotaloutta edistävien yhteisten standardien kehitystyössä. A-Insinöörit on myös jäsenenä mukana Ympäristöministeriön uudessa kiertotalouteen siirtymistä vauhdittavassa green deal -ohjelmassa.

A-Insinöörit on laskenut oman toiminnan hiilipäästöt Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti (scope 1, 2 ja 3) ja raportoi päästöt vuosittain osana vastuullisuusraporttia.

Science Based Targets -aloite hyväksyy tieteeseen perustuvina hiilipäästöjen vähentämisen tavoitteet, jotka ilmastotieteen mukaan edesauttavat Pariisin sopimuksen tavoitteita: pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Lisätietoja:
Liisa Jäätvuori, vastuullisuus- ja laatujohtaja, A-Insinöörit
puh. 044 300 1358
liisa.jaatvuori@ains.fi


"Tämä on meidän velvollisuutemmekin, sillä suunnittelijoiden kädenjälki on 1 300 kertaa jalanjälkeä suurempi."

Jyrki Keinänen
toimitusjohtaja
A-Insinöörit

 

TILAA UUTISKIRJE