A-Insinöörit nousi rakennusalan mainejohtajaksi
Uutiset

A-Insinöörit rakennusalan hyvämaineisin yritys

A-Insinööreillä on paras maine tutkituista Suomen rakennus- ja suunnittelualan yrityksistä. Alan maine on yleisestikin kehittynyt myönteisesti suuren yleisön silmissä, ilmenee T-Median vuosittain toteuttamasta mainetutkimuksesta.

Suuren yleisön käsityksiä rakennus- ja suunnittelualan yrityksistä vuosittain luotaavan Luottamus & Maine -tutkimuksen tulokset julkistettiin 30.8.2021.  T-median tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 23 rakennus- ja suunnittelualan yrityksen maine. Korkeimman mainearvosanan sai A-Insinöörit.

– Koemme olevamme läpinäkyviä, pyrimme kertomaan itsestämme ja ajatuksistamme aktiivisesti ja meillä on aito halu kehittää paitsi yritystä koko toimialaa. Maineen rakentaminen vaatii hyvää perustaa, mutta myös rohkeutta ja aloitteellisuutta. Uskon, että valttejamme ovat avoimuus sekä hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus, jotka heijastuvat myös ulospäin, toimitusjohtaja Jyrki Keinänen sanoo.

Positiiviset mielikuvat A-Insinööreistä ovat jakautuneet tasaisesti kaikille maineen osa-alueille. Myönteisimmät käsitykset A-Insinööreistä liittyvät yritykseen työpaikkana, johtamiskulttuuriin sekä talouteen. Suuri yleisö luottaa myös A-Insinöörien vastuullisuuteen, hallintoon, tuotteisiin ja palveluihin sekä innovaatiokykyyn. Eniten kehitettävää on vuorovaikutuksessa.

A-Insinöörien maineen kokonaisarvosana oli 3.59 asteikolla yhdestä viiteen. Tulokset ovat parantuneet selvästi edeltävistä vuosista. Suuren yleisön tukeen eniten vaikuttava, merkittävin vahvuus on A-Insinööreillä hyväksi koettu johtaminen.

– Luotamme ihmisiimme ja heidän ammattitaitoonsa. Se innostaa ja motivoi antamaan parastaan. Vahva sitoutuminen asiakkaiden hyvään näkyy meillä myös asiakkaiden antamina korkeina NPS-lukuina, Keinänen sanoo.

Suuren yleisön käsitykset rakennus- ja suunnittelualan yrityksistä ovat yleisestikin kehittyneet viime vuosina myönteisesti. Tänä vuonna tutkimuksessa mukana olleilla alan yrityksillä mitattiin ensimmäistä kertaa hyviä, yli 3.5 mainearvosanoja. Tutkittujen 23 yrityksen maineen keskiarvo oli 3.34 asteikolla yhdestä viiteen.

T-Median mainetutkimuksessa selvitetään ihmisten käsityksiä organisaatioista kahdeksalla osa-alueella, joita ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Rakennusalaa koskevan tutkimuksen tiedot kerättiin huhti-toukokuussa 2021. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 3 103 suomalaista.

Lisätietoja:
Hanna-Mari Aula, vanhempi asiantuntija, T-media
puh. 040 585 6466
hanna-mari.aula@t-media.fi

Silja Sarkamo, viestintäjohtaja, A-Insinöörit
puh. 050 379 4767
silja.sarkamo@ains.fi

 

"Maineen rakentaminen vaatii hyvää asiakas- ja työntekijäkokemusta, mutta myös rohkeutta ja aloitteellisuutta."

Jyrki Keinänen
toimitusjohtaja
A-Insinöörit

 

TILAA UUTISKIRJE