ydinjatehuollon-asiantuntijapalvelut-paakuva-sydan-kivi
Uutiset

A-Insinöörit mukana Norjan ydinjätteen loppusijoitusratkaisun suunnittelussa

Suomalais-saksalais-norjalainen yrityskonsortio GeoReN on voittanut Norjan ydinjätteen loppusijoitusta koskevan tarjouskilpailun. A-Insinöörit on mukana vahvasti suomalaisten asiantuntijoiden muodostamassa ryhmässä maanalaisten tilojen suunnitteluosaamisellaan.

Norjan ydinjätehuoltoyhtiö NND (Norsk Nuklear Dekommisjonering) on valinnut A-Insinöörit, saksalaisen BGE TECin, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Mitta Oy:n, Posiva Solutions Oy:n (PSOY) ja VTT:n muodostaman konsortion kehittämään ydin- ja muun radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen tähtääviä ratkaisuja Norjassa. Ryhmän alihankkijana toimii Norjan Ramboll.

Vahvasti suomalaisten osaajien muodostaman ryhmän solmima puitesopimus on nelivuotinen ja arvoltaan on noin 40 miljoonaa euroa.

– Norjan sopimus on alalla suurin vientisopimus kautta aikojen. Meillä on yhdessä pitkä kokemus ydinjätehuollon ratkaisusta ja geologisen loppusijoituksen kehittämisestä niin Suomessa kuin kansainvälisesti, hankekehitysjohtaja Timo Saanio A-Insinööreistä sanoo.

– Konsortiolla on ainutlaatuiset ansiot turvallisten ratkaisujen kehittämisessä radioaktiivisten jätteiden loppusijoitukseen, mikä osaltaan lisää sidosryhmien luottamusta NND:n toimintaan, NND:n tekninen johtaja Nils Bøhmer arvioi.

Havainnekuva Norjan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen maanpintarakennuksista. (Georen)

Havainnekuva Norjaan suunnitellun radioaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen maanpintarakennuksista.

Yritysryhmän kokemus kattaa niin matala- ja keskiaktiivisen kuin korkea-aktiivisen radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisen erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Osaaminen mahdollistaa luotettavan, pitkäaikaisturvallisen ja kustannustehokkaan loppusijoitusratkaisun kehittämisen Norjan tarpeisiin.

Geoteknistä osaamista ja toiminnallista ymmärrystä tilojen käytöstä

Norjan ydinjätteet ovat peräisin tutkimusreaktoreiden käytöstä 1950-luvulta vuoteen 2019, jolloin viimeinen tutkimusreaktori suljettiin. Toistaiseksi käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään tutkimusreaktoreiden yhteydessä Haldenissa ja Kjellerissä. Matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä varastoidaan maanalaisissa tiloissa Himdalenissa.

A-Insinöörien tilateknisen suunnittelun rooli tulee korostumaan, kun loppusijoitusratkaisun suunnittelu etenee.

– Kyseessä tulee olemaan maanalainen tila, jonka suunnitteluosaaminen on meidän vahvuutemme. Kallio- ja geoteknisen osaamisen lisäksi meillä on vankkaa toiminnallista ymmärrystä sitä, miten tiloja tullaan käyttämään ja millaisia turvallisuusvaatimuksia niihin liittyy, Saanio sanoo.

Suomen loppusijoitusratkaisun suunnittelussa A-Insinöörit on toiminut yhtenä keskeisenä Teollisuuden Voiman ja Posivan kumppanina 1980-luvulta tähtien. Suomessa Olkiluotoon valmistunut loppusijoitustila, Onkalo, tullaan ottamaan käyttöön muutaman vuoden kuluessa.

Lisätietoja:
Timo Saanio, hankekehitysjohtaja A-Insinöörit
puh. 040 506 5671
timo.saanio@ains.fi

Toivo Wanne, BGE TEC, toivo.wanne@bge.de 
Hannu Lahtinen, GTK, hannu.lahtinen@gtk.fi 
Teemu Laurila, koordinaattori, Mitta, teemu.laurila@mitta.fi 
Mika Pohjonen, PSOY, mika.pohjonen@posiva.fi 
Erika Holt, VTT, erika.holt@vtt.fi 
Nils Bøhmer, nils.bohmer@nnd.no 

"Kallio- ja geoteknisen osaamisen lisäksi meillä on vankkaa toiminnallista ymmärrystä sitä, miten tiloja tullaan käyttämään ja millaisia turvallisuusvaatimuksia niihin liittyy."

Timo Saanio
hankekehitysjohtaja
A-Insinöörit

 

Opas maanalaiseen rakentamiseen - valjasta maanalainen potentiaali käyttöön ja tutustu A-Insinöörien oppaaseen.