A-Asenne
Tuleva A-Insinööri

Iso A-asenne

A-Insinööreissä jokaisella on mahdollisuus loistaa. Luomme yhdessä kannustavaa ja arvostavaa työilmapiiriä, jossa hyvä saa kiertää.

A-Insinööreissä teemme töitä hyvällä asenteella, A-asenteella. Se on toisten arvostamista, auttamista, innostusta ja hyvän kierrättämistä. Sitä, että suhtautuu maailmaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti, ja uskoo yhteistyön kykyyn ratkaista maailman ongelmia.

Kannustamme jokaista rohkeuteen olla asiantuntija – luottamaan itseen, osaamiseen ja joukkueeseen.

Yhdessä ja paremmin

Iso A-asenne ja arvomme, yhdessä ja paremmin, kiteyttää, millaisella otteella haluamme A-Insinööreissä tehdä töitä. Pyrimme luomaan yhdessä työilmapiiriä, jossa kaikilla on  mahdollisuus loistaa – yksin ja yhdessä, kollegojen ja asiakkaiden edessä. Lue lisää: A-Insinöörien tarina

Meillä saa olla oma itsensä, ja jokaista kohdellaan reilusti ja arvostaen. Johtajat ja asiantuntijat tekevät töitä samalla viivalla. Turhaa hierarkiaa ei ole, paitsi jos ongelmia tulee eteen, selkänojaa löytyy. Päätökset tehdään siellä, missä ihmiset ja asiakkaat ovat.

AINS-tapa toimia: porukalla parasta 

Tapamme toimia tarkoittaa tiiviistä yhdessä tekemistä toistemme ja asiakkaidemme kanssa. Uskallamme olla proaktiivisia asiantuntijoita, otamme hankkeissa keskeisen roolin ja asiakkaan tavoitteet omiksemme ja luomme innostavaa ilmapiiriä.

Lopputuloksena on parasta rakennettua ympäristöä ja lisäksi hieno kokemus yhteisestä tekemisestä matkan varrella.

Mitä sulle kuuluu?

Kehitämme työyhteisöämme työntekijöidemme näkemyksiä kuunnellen. 

Viimeisimmän henkilöstötutkimuksemme mukaan olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Perusteena on hyvät henkilöstökokemukset (kokonaisindeksi 75,6), joissa kärkeen nousevat mm. tasavertaisuutta korostava johtamiskulttuuri, me-henki ja hyvät henkilöstöedut. Lue lisää: työsuhde-edut

”Meillä on innostava ja hyvähenkinen yritys, jossa jokaisen osaamista ja persoonaa arvostetaan. Yhteishenki on ehdotonta A-luokkaa.”

Henkilöstötutkimus 2021
A-Insinöörit on saavuttanut Suomen innostavimmat työpaikat 2022 -tunnustuksen.

A-Insinööreissä ihmiset ovat motivoituneita ja omistautuneita, ja valmius suositella A-Insinöörejä työpaikkana on korkea (eNPS 59) – Eezy Flown henkilöstötutkimus 2022

HAE MEILLE TÖIHIN