Valtatien 3 ja Valtatien 18 parantaminen Laihian kohdalla, RS, Laihia

Valtatien 3 ja Valtatien 18 parantaminen Laihian kohdalla, RS, Laihia

Hankkeella parannetaan pääteiden sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta valtatieverkon edellyttämälle tasolle. Rakennussuunnittelussa on hyödynnetty monipuolisesti tietomallinnusta mm. suunnitelmien yhteensovittamisessa, simuloitavuudessa ja havainnollistamisessa työn suorittajille. Pohjanvahvistuksia tehtiin koko valtatiejaksolle. Suunnittelu tehtiin täysin mallintamalla. Myös rakentaminen ja tilaajan tarkastustoiminta tehtiin mallien avulla.

Sijainti

Laihia

Asiakas

Palvelumme

Tiesuunnittelu

Laajuus

Valtateitä ja ramppeja 9 km sekä muita teitä ja jk+pp-väyliä 5 km, 2 eritasoliittymää, 8 siltaa, kaukalo

Kustannukset

28 M€

Valmistumisvuosi

2020