Tuomiokirkonkatu 22-24 asemakaavamuutos, Tampere

Tuomiokirkonkatu 22-24 asemakaavamuutos, Tampere

Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa kortteliin uudisrakentamista siten, että alueen kaupunkikuvallinen laatu ja viihtyisyys paranevat. Yksityisen maanomistajan tavoitteena on purkaa nykyinen asuinkerrostalo ja korvata se uudella asuin-liikerakennuksella, joka muodostaisi synergisen kokonaisuuden olemassa olevan palvelukeskuksen kanssa. Samaan aikaan on käynnissä asemakaavamuutos myös naapuritontilla ja hankkeet sovitetaan yhteen kaavoituksen aikana. Kaavan yhteydessä laadittiin piha- ja vihersuunnitelma sekä liikenneselvitys.

Sijainti

Tampere

Asiakas

Tampereen kaupunki

Palvelumme

Maankäytön suunnittelu

Laajuus

2,6 ha

Valmistumisvuosi

2023