Töölöntori, Helsinki

Töölöntori, Helsinki

Konkret (part of AINS Group) on laatinut Töölöntorin (Töölön aukion) kehittämisen referenssisuunnitelman yhteistyössä Helsingin kaupungin ja WSP:n kanssa. Suunnitelma perustuu Konkretin vuonna 2019 järjestetyn Töölöntorin arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen "Two to One".

Suunnitelman tavoitteena on elvyttää kulttuurisesti merkittävä Töölöntorin uudeksi kutsuvaksi kaupunkitilaksi. Aukion toimivuutta parannetaan ja liikenteen järjestämistä selkeytetään. Valaistus, istutus ja pintamateriaalit yhdistetään. Tilaa luodaan kävelylle, kaupunkien viheralueelle ja torin toiminnoille. Uusi tyylikäs puinen kauppahalli on suunniteltu torin mittakaavaan, mikä mahdollistaa ympärivuotisen monipuolisen käytön. Se sijoittuu torin itäreunaan, kun taas ulkotori säilyy kauppahallin edessä olevalla aukiolla. Kesätapahtumat ja konsertit sekä talviaktiviteetit, kuten luistelu, ovat mahdollisia esteettömillä aukioilla. Aukion keskelle sijoitetaan suihkulähde.

Runeberginkadun ylle avautuvat näkymät idän ja lännen suuntaan. Pohjakerroksen liiketilojen saavutettavuutta parannetaan. Tykistönkatu tulee olemaan kävelykatu ja sinne pääsee vain palveluliikenne. Sandelsinkadun kävelytietä jatketaan pohjakerroksen liiketilojen eteen. Aukion kehittäminen etenee vaiheittain. Suunnitelmissa on huomioitu katutason rakenteiden tuleva liittäminen maanalaisiin raideliikennerakenteisiin.

Arkkitehtitoimisto Konkret: https://konkret.fi/

Sijainti

Helsinki

Asiakas

Helsingin kaupunki

Palvelumme

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu