Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma osayleiskaava, Hämeenkyrö

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma osayleiskaava, Hämeenkyrö

Tehtävänä on kylärakentamista ja rantarakentamista ohjaavan aluevarausosayleiskaavan laatiminen ehdotusvaiheesta alkaen. Osayleiskaavan alue on lähes kokonaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jonka arvojen säilymistä edistetään kaavoituksella. Kuivan maan mitoitus perustuu edullisuusvyöhyketarkasteluun. Mitoitusta tarkistettiin merkittävästi ehdotusvaiheessa. Kaavatyön aikana laadittiin rakennuskannan inventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Suunnittelussa otettiin huomioon myös maatalouden ja matkailun kehittämismahdollisuudet.

Sijainti

Hämeenkyrö

Asiakas

Hämeenkyrön kunta

Palvelumme

Maankäytön suunnittelu

Laajuus

62 km2

Valmistumisvuosi

2023