Raahen keskustan kaupunkivihreä -suunnitelma

Raahen keskustan kaupunkivihreä -suunnitelma

Työhön sisältyi nykytila-analyysi maiseman ja hulevesien osalta sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävän Härkäpuiston säilyvyystarkastelut suunnitellun maankäytön myötä. Härkäpuiston ja kävelykadun osalta laadittiin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, joissa otettiin alueen merkittävimmät arvot sekä kaavaluonnos huomioon. Suunnittelua tehtiin maanalaista pysäköintiä ja puistosuunnittelua yhteensovittaen. Vaihtoehtojen myötä laadittiin kaupunkivihreäsuunnitelma sekä raportti, jossa esitettiin suunnitelmaa tukevia ideakuvia. Työssä ideoitiin hulevesien käsittelymenetelmiä sekä tehtiin pelastustietarkasteluja tulevan maankäytön osalta. Alueelle sijoittuvan Prisman piha-alueelle ja siihen liittyvälle LPA-alueelle esitettiin viherrakennetta parantavia toimenpiteitä nykytilaan sekä mahdolliseen rakenteellisen pysäköinnin osalta.

Ympäristön osalta laadittiin yhteistyössä kaavasuunnittelijan kanssa kaavaan tulevat tekstit kolmiomerkinnän sisälle

Tilaajana Raahen kaupungin kaavoitus, työ oli osana AkM 245: Raahen liikekeskustan asemakaavan muutosta

Suunnittelu yhteistyössä maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy/ Tiina Perälän kanssa

Sijainti

Raahe

Asiakas

Raahen kaupunki

Palvelumme

Maisemasuunnittelu

Valmistumisvuosi

2022