Karjarannan asemakaavan muutos, Pori

Karjarannan asemakaavan muutos, Pori

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa kerrostalon rakentaminen alueelle. Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen kaupunkikuvalliset, toiminnalliset, ympäristölliset ja liikenteelliset vaikutukset.

Liikenteellisten vaikutusten arviointi painottuu kävelyyn, pyöräilyyn ja pysäköintiin. Kaavatyön yhteydessä laadittiin vaihtoehtotarkasteluja pysäköinnin järjestämisestä.

Sijainti

Pori

Asiakas

Siklatilat Oy

Palvelumme

Maankäytön suunnittelu

Laajuus

0,8 ha

Valmistumisvuosi

2023