Jämijärven rantaosayleiskaava, Jämijärvi

Jämijärven rantaosayleiskaava, Jämijärvi

Tehtävä käsitti rantaosayleiskaavan laatimisen ehdotusvaiheesta alkaen. Suunnittelualueella on maakunnallisesti merkittäviä luonto- ja matkailuarvoja sekä arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä. Ranta-alueelle ja vyöhykkeelle suoritettiin emätilatarkastelut (82 km rantaviivaa) ja maastokäyntien perusteella kartoitettiin soveltumattomat rakennuspaikat, vapaat rannat sekä suhteutettiin uudet rakennuspaikat niihin. Uusia rakennuspaikkoja osoitettiin 100.  Suunnittelualue kattaa Jämijärven vesistön ranta-alueet ja rantoja ympäröivät merkittävät näkymäalueet. Kaavaa varten oli laadittu luontoselvitykset ja maisemaselvitys.

Sijainti

Jämijärvi

Asiakas

Jämijärven kunta

Palvelumme

Maankäytön suunnittelu

Laajuus

30 km2

Valmistumisvuosi

2022

Muita referenssejämme

Kouvolan Korian Hiivurin maankäytön yleissuunnitelma

Kouvolan Korian Hiivurin maankäytön yleissuunnitelma

Raahen keskustan kaupunkivihreä -suunnitelma

Raahen keskustan kaupunkivihreä -suunnitelma

Kiiminkipuiston koulun ympäristön ja piha-alueiden yleis- ja toteutussuunnittelu, Oulu

Kiiminkipuiston koulun ympäristön ja piha-alueiden yleis- ja toteutussuunnittelu, Oulu

Hämeenkyrön kunnantalon lähialueen yleissuunnitelma, Hämeenkyrö

Hämeenkyrön kunnantalon lähialueen yleissuunnitelma, Hämeenkyrö

Pioneeripuiston asuntomessualue 2019

Pioneeripuiston asuntomessualue 2019

Raahen Pekkatorin ympäristön rakennussuunnittelu, Raahe

Raahen Pekkatorin ympäristön rakennussuunnittelu, Raahe