Jämijärven rantaosayleiskaava, Jämijärvi

Jämijärven rantaosayleiskaava, Jämijärvi

Tehtävä käsitti rantaosayleiskaavan laatimisen ehdotusvaiheesta alkaen. Suunnittelualueella on maakunnallisesti merkittäviä luonto- ja matkailuarvoja sekä arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä. Ranta-alueelle ja vyöhykkeelle suoritettiin emätilatarkastelut (82 km rantaviivaa) ja maastokäyntien perusteella kartoitettiin soveltumattomat rakennuspaikat, vapaat rannat sekä suhteutettiin uudet rakennuspaikat niihin. Uusia rakennuspaikkoja osoitettiin 100.  Suunnittelualue kattaa Jämijärven vesistön ranta-alueet ja rantoja ympäröivät merkittävät näkymäalueet. Kaavaa varten oli laadittu luontoselvitykset ja maisemaselvitys.

Sijainti

Jämijärvi

Asiakas

Jämijärven kunta

Palvelumme

Maankäytön suunnittelu

Laajuus

30 km2

Valmistumisvuosi

2022